regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Så jobbar Företagsjouren

När ett företag är i behov av hjälp arbetar vi enligt en process i sex steg.

1. Första mötet

Företaget kontaktar jouren. I det här läget kan vi kliva in med akuta råd och stöd för att försöka undanröja det mest akuta problem som företaget står inför.

Efter den akuta fasen görs en handlingsplan med syfte att få företaget att leva vidare med en positiv utveckling. I arbetet tar Företagsjouren in experter inom olika områden, som exempelvis ekonomi, juridik, psykologi, HR, finansiering eller värdering.

2. Intervju med ägare

För att få en helhetsbild av företaget måste vi först lära känna ägarna. Därefter går vi djupare in i problemen och hur företaget hamnade här.

3. Dialog

Här försöker vi lösa problemen. Ekonomin analyseras. Specialistkompetenser kopplas in om det behövs.

4. Handlingsplan

En gemensam handlingsplan blir till för att företaget ska leva vidare och utvecklas.

5. Genomförande/uppföljning

Åtgärderna i handlingsplanen sätts i verket och följs upp under vägen.

6. Avslut

Ett företag kan vara inne i processen i cirka sex månader innan jourens arbete avslutas.

Kontakt

Ingela GullstrandFöretagsjourenEnheten för näringslivsutveckling
Kjell SelhagFöretagsjourenEnheten för näringslivsutveckling