regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Säker digitalisering i besöksnäringen

Den digitala utvecklingen har gått i ett rasande tempo och takten kommer öka ytterligare i framtiden.

Höja kompetensen inom digitalisering

Digitalisering innebär inte bara ökade möjligheter utan den kommer även innebära nya typer av hot och risker för den enskilda företagaren. Genom detta projekt erbjuder Linköping Science Park tillsammans med Region Östergötland insatser för att höja kompetensen inom området.

Information

  • Projektägare: Linköping Science Park

  • Period:

  • Budget: 1 200 000 kr

  • Finansiär: Tillväxtverket och Region Östergötland

  • Deltagare: Region Östergötland och Besöksnäringsföretag

  • Samverkansparter: Extern konsult inom IT-säkerhet

Finansiering

Kontakt

Porträtt av Hanna Nord
Hanna NordStrateg besöksnäring, Visit ÖstergötlandEnheten för näringslivsutveckling