regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Hållbar Produktutveckling

Östergötland ett av sju utvalda områden för Tillväxtverkets satsning på Hållbar besöksnäring inom natur- och kulturturism.

Skapa fler och mer attraktiva besöksanledningar i Östergötland

I Östergötland pågick under tre år (2016-2019) en satsning på Hållbar produktutveckling. Östergötland var en av sju utvalda regioner för Tillväxtverkets satsning på Hållbar besöksnäring inom natur- och kulturturism, som finansierades av regionen och Tillväxtverket.

Hållbar produktutveckling handlade om att samla aktörer i och runt Vadstena, Kinda Kanal, Göta kanal samt skärgården, och genom en strukturerad produktutvecklingsprocess och olika kunskapshöjande inspirationspass få företagen att skapa fler och mer attraktiva besöksanledningar i Östergötland. Det var stort fokus på samarbete mellan aktörerna, och även hur man måste få med långsiktigt i alla tre hållbarhetsaspekter – såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt

Information

  • Projektägare: Region Östergötland

  • Period:

  • Budget: 6 MSEK

  • Finansiär: Tillväxtverket (50%) och 1:1 medel (50%)

  • Deltagare: Region Östergötland, besöksnäringsstrateger i Motala, Vadstena, Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik samt Kinda

  • Samverkansparter: Göta kanal, Swedish Welcome, ALMI

Finansiering

Kontakt

Porträtt av Emil Selse
Emil SelseProjektledareEnheten för tillväxt och marknadsföring