regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Green Pilgrimage- Hållbar Pilgrimsvandring

Visit Östergötland, Region Östergötland och Linköpings stift ingår i ett EU-projekt som ska undersöka hur den ökade pilgrimsvandringen kan bidra till större tillväxt och ökad besöksnäring, samtidigt som natur- och kulturarv skyddas. Projektet ska pågå i tre år och får 12 miljoner kronor i stöd från EU-programmet Interreg Europe.

Effekter och utmaningar kopplat till ökat intresse för pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring är i dag ett av de snabbast växande segmenten inom resebranschen, med mer än 300 miljoner pilgrimer varje år. Gamla pilgrimsleder som The Way of St James (Jakobsleden) till Santiago de Compostela i Spanien rapporterar en årlig ökning i antal pilgrimer på 10 procent. Ökningen gäller särskilt bland icke-religiösa. Att vara medveten om vilka effekter denna ökade popularitet får är en gemensam utmaning för de ansvariga inom Europas stora pilgrimsvägar.

Kent County i Storbritannien är projektägare för Green Pilgrimage och kommer leda ett projektpartnerskap bestående av sju partners från Sverige, Storbritannien, Italien, Norge och Rumänien. Region Östergötland, Linköpings stift och Vadstena Pilgrimscenter är östgötska projektpartners och Visit Östergötland är projektledare för det svenska partnerskapet.

Information

  • Projektägare: Kent County, Storbritannien

  • Period:

  • Budget: 12 miljoner kr

  • Finansiär: EU-programmet Interreg Europe

  • Deltagare: Visit Östergötland, Region Östergötland och Linköpings stift

  • Samverkansparter: Sju partners från Sverige, Storbritannien, Italien, Norge och Rumänien. Region Östergötland, Linköpings stift och Vadstena Pilgrimscenter -östgötska projektpartners och Visit Östergötland - projektledare för det svenska partnerskapet.

Finansiering

Kontakt

Malin ThunborgVerksamhetschefEnheten för näringslivsutveckling