regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Data för besöksnäringens affärsutveckling

Projektet ska öka konkurrenskraft och tillväxt i Östra Mellansveriges besöksnäring genom att använda data och analys som strategisk resurs.

Öka resurseffektiviteten

Genom att arbeta med data, analys och automatisering kan företag och regioner i projektet bli mer resurseffektiva, vilket är viktigt för ökad lönsamhet, minskad belastning på miljön samt möjliggör för nya kunder och marknader.

Information

  • Projektägare: Sörmlands Turismutveckling (STUA)

  • Period:

  • Budget: 2 000 000 kr

  • Finansiär: Tillväxtverket och Regionerna i Östra Mellansverige

  • Deltagare: Regionerna inom Östra Mellansverige

  • Samverkansparter: Extern konsult inom IT-säkerhet

Finansiering

Kontakt

Porträtt av Hanna Nord
Hanna NordStrateg besöksnäring, Visit ÖstergötlandEnheten för näringslivsutveckling