regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Besökskraft

Projektet Besökskraft är en satsning på kompetensutveckling inom besöksnäringen i Västmanland, Örebro län och Östergötland.

Möta besöksnäringens utmaningar kopplat till kompetensförsörjning

Pandemin har slagit hårt mot svensk besöksnäring. Branschen har gått från att vara en av de snabbast växande näringarna till att bli en av de hårdast drabbade av pandemins effekter.

Projektet Besökskraft är en satsning på kompetensutveckling inom besöksnäringen i Västmanland, Örebro län och Östergötland. I syfte att möta besöksnäringens utmaningar kopplat till kompetensförsörjning i branschen genom att:

  • Stärka anställda till att stå bättre rustade på arbetsmarknaden inom hotell och restaurang genom kompetensutveckling.
  • Stärka förmågan till strategisk kompetensförsörjning hos företagsledare och chefer inom besöksnäringen
  • Stärka samverkan mellan besöksnäringen och de regionala utvecklingssystemen.

Information

  • Projektägare: Region Västmanland

  • Period:

  • Budget: 12 252 546 kr

  • Finansiär: Europeiska socialfonden

  • Deltagare: Region Västmanland tillsammans med Handelskammaren Mälardalen, Region Örebro län och Region Östergötland.

Finansiering

Kontakt

Josephine BarrettProjektkoordinatorEnheten för regional planering