regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Aktuellt från EU-kontoret

Vi bevakar frågor inom EU som rör Östergötland.

 • Eurostat: utsläppen i EU minskar – ökar i Sverige

  Utsläppen av växthusgaser från EU minskade samtidigt som unionens samlade ekonomi växte under första kvartalet 2023 jämfört med samma period 2022, rapporterade statistikbyrån Eurostat den 16 augusti 2023. Sverige var ett av sex EU-länder där utsläppen av växthusgaser istället ökade.
  Aktuellt
 • Kommissionens förslag: inrätta EU Mission för New European Bauhaus

  I samband med en halvtidsöversyn av EU:s innovationsuppdrag, så kallade EU Missions , lade Europeiska kommissionen den 19 juli 2023 fram ett förslag om att skapa ett nytt innovationsuppdrag för New European Bauhaus (NEB). NEB-Initiativet lanserades 2021 och har som mål att införa den europeiska gröna given i bostadsområden.
  Aktuellt
 • SKR publicerar guide för EU-fonder och program

  SKR:s rapport EU:s fonder och program är en snabbguide för kommuner och regioner till EU:s struktur- och investeringsfonder och sektorsprogram inom programperioden 2021-2027. Guiden innehåller kortfattad information om fonderna och programmen samt hur du tar dig vidare.
  Aktuellt
 • Anmälan öppen till årets EWRC

  Årets Europeiska vecka för regioner och städer (EWRC) anordnas den 9 – 12 oktober. Nu kan du anmäla dig fram till den 30 september. Evenemanget äger rum i Bryssel, och är det största arrangemanget med fokus på europeisk regional- och sammanhållningspolitik.
  Aktuellt
 • EU vidtar åtgärder för att undvika brist på antibiotika

  Läkemedelsmyndigheter i medlemsstaterna, EU-kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utfärdade den 17 juli gemensamma rekommendationer för att undvika brist på viktiga läkemedel. Parterna har enats om åtgärder som att öka produktionen av viktiga antibiotikapreparat, övervaka tillgång och efterfrågan och informera allmänheten om återhållsam användning.
  Aktuellt