regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

SKR publicerar guide för EU-fonder och program

SKR:s rapport EU:s fonder och program är en snabbguide för kommuner och regioner till EU:s struktur- och investeringsfonder och sektorsprogram inom programperioden 2021-2027. Guiden innehåller kortfattad information om fonderna och programmen samt hur du tar dig vidare.

I rapporten Länk till annan webbplats. presenteras ett flertal relevanta gränsöverskridande program, struktur- och investeringsfonder samt sektorsprogram.

EU:s fonder och program är ett av EU:s verktyg för att förverkliga unionens mål inom flera politikområden. Kommuner och regioner har möjlighet att själva driva och delta i olika EU-finansierade utvecklingsprojekt, det kan handla om allt från grön omställning till digital teknik, hälso- och sjukvård samt kompetensutveckling.

Programperioden 2021-2027 innehåller närmare 40 EU-program. I SKR:s rapport innehåller varje avsnitt kortfattad information om programmen samt ansvariga svenska myndigheter och nationella kontaktpunkter som du kan vända dig till för mer information. I varje avsnitt finns det även vägledning om respektive programs ansökningskrav.

De europeiska struktur- och investeringsfonderna syftar till att minska skillnader och öka EU:s sammanhållning. I Sverige finns det åtta regionala program indelade i geografiska områden. Region Östergötland tillhör området Östra mellan sverige (ÖMS), där ingår även Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro och Södermanland.

Ett av de betydande gränsöverskridane programmen är Interreg. Interreg syftar till att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma projekt. Interreg har flera olika programgeografier och Sverige deltar i 12 program.

Till skillnad från struktur-och investeringsfonderna stödjer sektorsprogrammen projekt inom ett visst område eller till en viss sektor. Det kan till exempel handla om miljö, kultur, utbildning eller forskning. Inom respektive program finns en pott pengar för hela EU. Dessa fördelas genom så kallade utlysningar där aktörer skickar in projektansökningar direkt till EU-kommissionens portal Länk till annan webbplats..

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan