regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU vidtar åtgärder för att undvika brist på antibiotika

Läkemedelsmyndigheter i medlemsstaterna, EU-kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utfärdade den 17 juli gemensamma rekommendationer för att undvika brist på viktiga läkemedel. Parterna har enats om åtgärder som att öka produktionen av viktiga antibiotikapreparat, övervaka tillgång och efterfrågan och informera allmänheten om återhållsam användning.

För att undvika brist på antibiotikapreparat vill EU-kommissionen tillsammans med medlemsstaternas läkemedelsmyndigheter och EMA införa tidiga åtgärder för att ge tillverkare tillräckligt med tid för att säkerställa att tillverkningskapaciteten motsvarar efterfrågan i EU. Aktörer uppmuntras även att inte lagra läkemedel utan köpa in läkemedel i vanliga mängder. Man vill samtidgt uppmuntra till en återhållsam användning av antibiotika.

Rekommendationerna Länk till annan webbplats. grundar sig i den beräknade tillgången till och efterfrågan av viktiga antibiotikaprodukter som EMA och Hera, EU-myndigheten för insatser vid hälsokriser, samlat in.

Efter Europeiska rådets slutsatser Länk till annan webbplats. i slutet av juni ska EMA och EU-kommissionen fortsätta övervaka tillgång och efterfrågan av antibiotika genom Hera.

Åtgärderna ingår i EU:s arbete med att förhindra läkemedelsbrist i EU/EES. De utgår även från EMA:s arbete med att kartlägga kritiska läkemedel i en EU-förteckning. Förteckningen innehåller läkemedel med stor betydelse för sjukvården och folkhälsan och ska alltid finnas tillgängliga. Arbetet med förteckningen går enligt planerat och förväntas vara färdigställd i slutet av 2023.

Sveriges regering Länk till annan webbplats. har under sommaren gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att tillsammans med Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket förbättra tillgången till antibiotika. En del av uppdraget är att tillhandahålla ett lager av viktiga äldre antibiotikaprodukter medan den andra delen av uppdraget är att analysera takprissystemets effekt på tillgången till äldre läkemedel.

Arbetet med antibiotikaresistens har drivits av Sverige under det svenska ordförandeskapet i ministerrådet där de lyckades förhandla fram nya ambitiösa rekommendationer för medlemsländerna. Länk till annan webbplats.

Region Östergötland är en av många aktörer som driver påverkansarbete i frågan, fokus i påverkansarbetet handla om att ta mer hänsyn till helheten i läkemedelssystemet och säkra en högre klinisk evidens i användningen av antibiotika. Läs mer om vad Region Östergötland och Sveriges regioner tillsammans med SKR tycker i en gemensam video Länk till annan webbplats.publicerad den 27 januari eller på SKR:s webbsida  Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan