regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Eurostat: utsläppen i EU minskar – ökar i Sverige

Utsläppen av växthusgaser från EU minskade samtidigt som unionens samlade ekonomi växte under första kvartalet 2023 jämfört med samma period 2022, rapporterade statistikbyrån Eurostat den 16 augusti 2023. Sverige var ett av sex EU-länder där utsläppen av växthusgaser istället ökade.

Under det första kvartalet 2023 uppgick växthusgasutsläppen från EU:s ekonomi till 941 miljoner ton CO2-ekvivalenter, en minskning med 2,9 procent jämfört med samma kvartal 2022 (969 miljoner ton CO2-ekvivalenter), visar Eurostats rapport Länk till annan webbplats.. Denna minskning skedde samtidigt som EU:s bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,2 procent under det första kvartalet 2023 jämfört med samma kvartal 2022. I Sverige ökade utsläppen för samma period med 1,6 procent samtidigt som BNP var närmast oförändrad upp 0,1 procent.

Under första kvartalet 2023 var de ekonomiska sektorer som stod för de största växthusgasutsläppen hushåll (24 procent), produktion (20 procent), el- och gasförsörjning (19 procent), jordbruk (13 procent), följt av transport och magasinering (10 procent). Datan visar att jämfört med första kvartalet 2022 minskade utsläppen i fem av nio ekonomiska sektorer. Den största minskningen registrerades i el- och gasförsörjning (-12,3 procent) och den huvudsakliga sektor där utsläppen ökade var transport och lagring, med 7,2 procent.

Utsläppen under första kvartalet 2023 minskade i 21 EU-länder jämfört med första kvartalet 2022. De sex länder där utsläppen istället ökade var Irland (+9,1 procent), Lettland (+7,5 procent), Slovakien (+1,9 procent), Danmark (+1,7 procent) Sverige (+1,6 procent) och Finland (0,3 procent). I denna grupp av EU-medlemmar ökade BNP under samma period. De största minskningarna av växthusgaser, å andra sidan, registrerades i Bulgarien (-15,2 procent), Estland (-14,7 procent) och Slovenien (-9,6 procent).

Av de 21 EU-länder som minskade sina utsläpp var det endast sex som även minskade sin BNP, vilket innebär att 15 EU-länder lyckades minska sina utsläpp samtidigt som deras BNP ökade.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan