regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Strategier och planer

Övergripande strategier och planer styr inriktningen för det gemensamma arbetet framåt.

Utvecklingsstrategi för Östergötland 2040

Regionala utvecklingsstrategin för Östergötland är den gemensamma planen för hur regionen ska arbeta för att utvecklas.

Strategin är verktyget för att skapa en region med hållbar tillväxt och utveckling. Den ger en bild över länets styrkor och utmaningar och lyfter prioriterade områden att kraftsamla kring för en hållbar väg framåt.

Regional utvecklingsstrategi för Östergötland

Smart specialisering - regionens styrkeområden

Smart specialiseringsstrategi är en metod för att prioritera utvecklingsprojekt som stärker företag och därmed regionens konkurrenskraft. Verklig konkurrenskraft leder till ökad attraktionskraft, en effektiv genväg till tillväxt.

Genom smart specialisering arbetar alla på ett smartare sätt för att regionens styrkor ska tillföra nytta i form av innovationer och stärkt konkurrenskraft – i alla branscher och sektorer.

Smart specialiseringsstrategi

Smart specialisering

Utvecklingsområden

Inom respektive utvecklingsområde finns strategier och planer som styr och stöttar inriktningen för det utvecklingsarbete som görs för att driva regionen framåt.

Utvecklingsområden