regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Samråd med länets kommuner

Region Östergötland har tillsammans med länets kommuner ansvaret för arbetet med att skapa en hållbar utveckling i Östergötland som bland annat innebär fler och framgångsrika företag, nya jobb, förbättrade kommunikationer, ett rikt kulturliv, tillgång till utbildning och minskad miljö- och klimatpåverkan.

För att utveckla Östergötland till en ännu bättre plats att leva, verka och bo i

Östergötlands utveckling är summan av utvecklingen i länets kommuner och därför är också kommunerna centrala i arbetet med att driva utvecklingen av Östergötland.

Region Östergötland bidrar i detta arbete genom att på olika sätt skapa förutsättningar för utvecklingen av länet som helhet.

Region Östergötland fungerar också som kontaktpunkt mot den nationella nivån i olika utvecklingsfrågor. Inom flera olika områden behöver kommunerna och regionen samarbeta om gemensamma strategier och insatser för att de ska få önskad effekt.

Samrådet för strategiska frågor

I samrådet för strategiska frågor hanteras frågor som är av strategisk principiell betydelse för Östergötlands utveckling och frågor som påverkar relationen mellan regionen och kommunerna. Här representeras respektive kommun av två företrädare. En majoritetsföreträdare och en oppositionsföreträdare. 

Samrådet för strategiska frågor Länk till annan webbplats.

Kontakt

Richard Widén
Richard WidénRegionutvecklingsdirektör