regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Framtid Östergötland

Den 5 oktober samlar Region Östergötland politiker och tjänstepersoner från kommuner, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle för en heldag om Östergötlands utveckling – i år med särskilt fokus på kompetensförsörjning.

Tid: 5 oktober, 9.00 - 16.30
Plats: Louis de Geer, Norrköping

Framtid Östergötland - en årlig dag där länets aktörer tillsammans inpireras och tar del av utvecklingen i länet med utgångspunkt i Utvecklingsstrategi för Östergötland.

Årets tema - kompetensförsörjning

Du är välkommen till en heldag med inspirerande föredrag, spännande samtal och nätverksmöjligheter, allt med fokus på regional utveckling och framtidens kompetensförsörjning.

Under förmiddagen får du bland annat en lägesrapport från Östergötland, ta del av olika perspektiv på den kommande kompetensförsörjningsstrategin och lyssna till en inspirationsföreläsning om nya möjligheter att analysera tillgång och efterfrågan på arbetskraft.

eftermiddagen kan du välja på en rad parallella seminarier och lärpass om kompetensförsörjning. Här ges goda exempel på hur företag och kommuner löst sina kompetensutmaningar – att lära och inspireras av. Det blir samtal om hur det livslånga lärandet utvecklas, dagsaktuella frågor som hur AI påverkar arbetsmarknaden, hur vi kan attrahera talanger och hur vi minskar klyftan mellan utbud och efterfrågan.

Det blir också gott om tid att mingla och utbyta erfarenheter med andra.

Program

9.00-9.30

Registrering, kaffe och smörgås

Moderator: Karin Klingenstierna

9.30-9.55

Välkommen från Region Östergötlands ledning

9.55-10.20

Hur går det för Östergötland – lägesrapport från Region Östergötland med fokus på eftermiddagens teman

10.20 - 10.30

Bensträckare

10.30-11.00

Tre perspektiv på kompetensförsörjning, med utgångspunkt från den regionala kompetensförsörjningsstrategin

11.00-12.00

Keynote speaker Martin Henning, professor i ekonomisk geografi vid Göteborgs universitet, fokuserar på skills ur ett östgötskt perspektiv

12.00-13.00

Lunch

13.00-15.00

Parallella seminarier, workshops och nätverkande - tema kompetensförsörjning. De parallella seminarierna sker två gånger efter varandra så du har möjlighet att närvara vid två pass under eftermiddagen.

15.00-15.30

Fika

15.30-16.15

Avslutande reflektioner och panelsamtal

16.15-16.30

Här ses vi nästa år!

Parallella seminarier - eftermiddagen

Seminarierna ges två gånger efter varandra så du har möjlighet att närvara vid två pass under eftermiddagen

Rum 1.
Det livslånga lärandets betydelse för samhällsutvecklingen

”En individ lär så länge hon lever. En organisation lever så länge den lär. Livslångt lärande är ett sätt att hålla sig levande livet ut.” Citatet är Erica Byströms och är utgångspunkt för detta pass.

Syftet med passet är att vitalisera begreppet livslångt lärande och reflektera om dess innehåll i dagens samhälle. Passet avslutas med ett samtal kring bildningens, utbildningens och lärandets betydelse för den demokratiska samhällsutvecklingen.

Medverkande: Erica Byström, enhetschef vid LiU Uppdragsutbildning, Carina Boman, rektor Vadstenafolkhögskola, Elisabet Cserhalmi, chef biblioteksutveckling 

Rum 2.
Talangattraktion – vem blir Östgöte?

Det pågår en global kamp mellan företag och nationer om människor som har kunskap och spetskompetenser som är globalt efterfrågade. Hur attraherar, rekryterar och behåller man som företag, kommun, region och nation dessa personer?

Med inspiration från bland annat Norrbotten får vi inspiration till hur Östergötland kan fortsätta utveckla sitt arbete med talangattraktion.

Rum 3 och 4.
AI i praktiken – se och upplev möjligheterna!

Deltagarna bjuds på en workshop om generativ AI under ledningen av Sveriges främsta IT-pedagog, Micke Kring på RISE. Här ges en introduktion till generativ AI och det bjuds på en ögonöppnare om dess möjligheter.

Syftet är att ge en ökad förståelse om vad generativ AI är, vilka farhågor som finns samt visa på hur tekniken praktiskt kan användas i våra olika uppdrag.

Ta gärna med egen dator till passet!

Rum 5.
Omställning Östergötland – att lösa samhällsutmaningar med ny teknik

Digitalisering och teknik erbjuder nya möjligheter för att lösa samhällsproblem på ibland oväntade sätt. Detta pass lägger fokus på barn och unga och på hur framtidens teknik eventuellt kan hjälpa kompetensförsörjningen framåt.

Syftet med passet är att visa hur den nya tekniken ger möjligheter till olika former av upplevelsebaserat lärande.

Vi får veta mer om Region Sörmlands satsning på Modda och lyssna till East Sweden Game som berättar hur gaming kan användas i samhällets tjänst.

Medverkande: Emelie Fågelstedt, Modda Sörmland, Tomas Ahlström, VD East Sweden Game

Rum 6.
Kompetensbristen driver fram nya lösningar!

Utmaningarna i kompetensförsörjningens era handlar om företagens brist på arbetskraft men också om människors möjligheter att inkluderas i arbetslivet samt deras möjligheter till utbildning och karriärväxling.

Med fokus på industrin och vård och omsorg är syftet med passet att visa på nya sätt som arbetsgivare, både privata och offentliga, kan agera.

Vad händer med de traditionella utbildningssystemen när de utmanas av nya lösningar?

I passet lyfts samarbetet i Toyotamodellen mellan Skill AB och Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB kring en svetsutbildning.

Kommunernas Connectmodell presenteras av Linköpings kommun. Det är en modell för kompetenskedjor där samarbete mellan HR-avdelning, arbetsmarknadsenhet och vuxenutbildning sker. Ett gott exempel från Ödeshögs kommun presenteras, som framgångsrikt arbetar med modersmålsundervisning i vård-och omsorgsutbildningen.

Medverkande: Elin von der Lancken, Skill AB, Krister Björk, produktionschef Toyota AB,

Linda Thörn, Ödeshögs kommun och Charlott Adolfsson, Linköpings kommun

Rum 7.
The European Year of skills 2023. Det europeiska året för kompetens sammanfaller med en regional kompetensförsörjningsstrategi – är Östergötland i fas med EU?

Syftet med detta pass är att sätta Östergötlands regionala kompetensförsörjningsstrategi i ett europeiskt perspektiv.

EU:s medlemsländer delar stora framtida utmaningar och har flera gånger, senast 2020, enats om en europeisk kompetensagenda. I år uppmärksammas också det europeiska året för kompetens för att särskilt lyfta och visa på visioner, syften och mål inom kompetensförsörjningsområdet.

Angela Andersson från Universitets och Högskolerådet ger oss en bild av det europeiska samarbetet kring kompetensförsörjning och livslångt lärande och visar hur det vi gör på hemmaplan hänger ihop med europeiska initiativ och satsningar.

Anmälningstiden har gått ut.

Senast uppdaterad