regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Politisk styrning

Region Östergötland är en politiskt styrd organisation. Det innebär att det är invånarna i Östergötland som vart fjärde år, i allmänna val, väljer vilka politiker som ska sitta i regionfullmäktige.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är Region Östergötlands ”regering”, som leder och samordnar regionens verksamheter.

Regionstyrelsen ska se till att beslut som fattas av regionfullmäktige verkställs och följs upp, och samordnar också arbetet i andra nämnder. Regionstyrelsen ansvarar också för samarbetet med andra regioner och universitet.

Alla frågor som tas upp av regionfullmäktige behandlas först av regionstyrelsen.

Regionstyrelsen Länk till annan webbplats.

Regionutvecklingsnämnden

Regionutvecklingsnämnden (RUN) ansvarar för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling, kulturverksamhet, kompetensförsörjning och ökad sysselsättning i regionen. Nämnden ska arbeta för att förbättra regionens attraktivitet.

Nämnden ska säkerställa att nödvändig kunskap byggs upp och att underlag för strategiska beslut inom ansvarsområdet tas fram.

Regionutvecklingsnämnden (RUN) Länk till annan webbplats.

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden ansvarar för regionala utvecklingsfrågor inom samhällsbyggnad, kollektivtrafik, infrastruktur, landsbygdsutveckling samt energi och klimat.

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Länk till annan webbplats.