regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Må bra med kultur och natur

En person sätter upp en teckning på väggen.

Må bra med kultur och natur är en satsning som hälso- och sjukvården i Region Östergötland gör i samverkan med kulturaktörer i länet. Kultur ska erbjudas som komplement till vård och behandling.

För vem

Må bra med kultur och natur vänder sig till patienter med ohälsa, så som stressrelaterade besvär, oro eller smärta och som varit i kontakt med behandlande vårdpersonal. En satsning på ungdomar finns också inom "Må bra med kultur och natur".

Aktiviteterna är specifikt anpassade för målgruppen och har inriktning mot områdena skapande, sång, litteratur, dans, natur och trädgård.

Må bra med kultur och natu (vardgivare.regionostergotland.se) Länk till annan webbplats.

För dig som kulturaktör

För att kunna vara del av Må bra med kultur och natur som kulturaktör gäller:

  • Inneha F-skattesedel (institutioner, bildningsförbund och fria aktörer) och ha ett ordinarie utbud eller programverksamhet.
  • Deltagarna ska ha möjlighet att kunna fortsätta med aktiviteten på något sätt.
  • Geografisk tillgänglighet, att målgruppen ska kunna ta sig till aktiviteten via kollektivtrafik.
  • Kunna tillgodose handikappanpassning.
  • Aktiviteten ska äga rum i Östergötland.
  • Uppdragstagaren ska tillhandahålla lokal där aktiviteten kan utföras.

Avtal och genomförande

Skådebanan i Östergötland har fått uppdraget av Region Östergötland att avtala kulturaktörer och administrera grupper.

Kulturaktörerna som har uppdrag inom Må bra med kultur och natur genomgår en kvalitetsgranskning för aktivitetens innehåll och genomförande. Ledare genomgår en utbildning.

Sedan 2012 finns det kulturaktiviteter för patienter som komplement till vård och behandling. Det är en del av Hälso- och sjukvården i Region Östergötlands ordinarie arbete inom kultur och hälsa. Aktiviteter sker i mindre grupper och finns på orterna Linköping, Mjölby, Motala och Norrköping.

Kontakt

Avtals- och upphandlingsfrågor

upphandling@regionostergotland.seTelefon: 010-103 60 00

Driftsfrågor kopplade till tjänsten

Maria LinderströmTelefon: 010-103 77 11

Avtal och administration

Nya Skådebanan Östergötland har uppdraget att avtala kulturaktörer och administrera grupper.

E-post: info@skadebanan.nu
Telefon: 070-667 16 01