regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Musik

En grupp barn spelar fiol.

Musiklivet i Östergötland är brett och mångfacetterat. Många sysslar med musik i Östergötland, allt från professionella musiker till amatörnivå, musikproducenter låtskrivare, och personer till musikarrangörer, körer och orkestrar i alla storlekar och genrer.

Brett synsätt

Region Östergötland arbetar för regional samverkan inom musikområdet på olika sätt. En del av uppdraget är att stötta institutioner med uppdrag, som exempelvis Scenkonst Öst och Vadstena-Akademien.

Region Östergötland stöttar även organisationer och fria musikaktörer inom området. Region Östergötland kan stötta med kunskap och ekonomiska medel, skapa nätverk och samarbeten mellan kommuner och institutioner för att bredda området samt skapa förutsättningar för kommuner och föreningar att stötta fria kulturaktörer.

Scenkonst Öst

Scenkonst Öst AB består av de konstnärliga verksamheterna Östgötateatern, Norrköpings Symfoniorkester och Östgötamusiken.

Bolaget, som ägs av Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun, har i uppdrag att framföra scenkonst av hög konstnärlig kvalitet och bredd för alla åldrar samt säkerställa de konstnärliga verksamheternas särart.

Östgötamusiken

Östgötamusiken har ett regionalt uppdrag att erbjuda alla i Östergötland tillgång till levande musik med hög kvalitet på professionell nivå och verka brett inom flera genrer.
Uppdraget utförs genom att stödja och utveckla musiklivet i regionen på olika sätt men också genom att vara en aktiv part i nationella och internationella nätverk.

Norrköpings symfoniorkester

Norrköpings Symfoniorkester har sitt säte i Louis De Geerhallen i Norrköping och erbjuder konserter med traditionell klassisk musik, populärmusik och nutida repertoar för alla regionens invånare.

Orkestern har även ett barn- och ungdomsutbud och bjuder in elever till konserter, studiebesök och samarbeten.

Vadstena-Akademien

Vadstena-Akademien är ett nationellt och internationellt utvecklingscentrum för unga sångare, musiker och andra verksamma inom operakonsten. Den publika verksamheten äger främst rum på sommaren i Vadstena. Verksamheten har statligt, regionalt och lokalt stöd.

Vadstena-Akademien är tillsammans med Folkuniversitetet grundare till den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen Vadstena Sång- och Pianoakademi samt är pedagogiskt och konstnärligt ansvarig för utbildningen.

Det fria musiklivet

Det fria musiklivet i Östergötland består av frilansande professionella musiker, musikproducenter, upphovsmän och orkestrar som arbetar både regionalt och nationellt.

Frilansande musiker har ofta tillfälliga uppdrag hos scenkonstinstitutionerna men driver även egna orkestrar, projekt och konstellationer. Olika körer, band och orkestrar på amatörnivå är verksamma både lokalt och regionalt.

Musikcentrum Öst

Musikcentrum Öst gjorde på uppdrag av Region Östergötland en kartläggning av och en analys kring musiklivet i Östergötland. Uppdraget resulterade i rapporten "Musiksamling – rapport 2.0" som visar både på stora möjligheter men också utmaningar för musiklivet i Östergötland.

Musiknod är en plattform för musikskapare

Sedan september 2020 driver Östgötamusiken projektet Musiknod för att skapa en plattform för musikskapare i länet, som ska stötta och utveckla musikbranschen i hela Östergötland med syfte till större samverkan mellan olika aktörer. Musiknod synliggöra, stöttar och sprider östgötska musik.

I projektets arbetsgrupp sitter representanter från Norrköping och Linköpings kommun, studieförbunden, Linköpings Universitet, Svenskt Live samt Riksteatern Östergötland.

Projektet får ekonomiskt stöd av Statens Kulturråd samt Region Östergötland.

Kontakt

Maria BrusmanKulturstrateg scenkonstEnheten för kultur