regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Aktuellt från EU-kontoret

Vi bevakar frågor inom EU som rör Östergötland.

 • Pakt för kompetens: Nytt partnerskap för att främja kompetens i hälso-och sjukvårdssektorn

  European Health Management Association (EHMA) har lanserat en Kompetenspakt för att öka färdigheterna inom EU:s hälso-och sjukvårdssektor. Partnerskapet har skapats för att föra samman olika aktörer och framhäva särskilda kompetenser inom Europa. Kompetensen ska kunna förmedlas vidare där behovet finns för att stärka motståndskraften i hälso-och sjukvården.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen släpper första lägesrapporten om Bauhausinitiativet

  Det nya europeiska Bauhaus (NEB) är ett initiativ som pågått sedan januari 2021 för att omvandla livsmiljöer i EU inom parametrarna hållbarhet, estetik och inkludering. I januari 2023 publicerades en första lägesrapport, innehållande en utvärdering av de framsteg som gjorts under de första två åren samt ett utvärderingsverktyg för NEB-projekt.
  Aktuellt
 • Europas plan mot cancer: lanseringen av europeiska initiativet för bilddiagnostik av cancer

  Kommissionen lanserade 23 januari ett initiativ för att stärka och stötta sjukvården, forskningsinstitutioner och nyskapare inom hälso-och sjukvårdssektorn som ett led i Europas plan mot cancer. Initiativet innebär att lansera nya datadrivna lösningar för cancerbehandling i Europa. Syftet med initiativet är att skapa en digital infrastruktur som samlar resurser från hela EU för att sprida vidare till både nationella aktörer, forskningsnätverk och sjukhus som arbetar mot cancer.
  Aktuellt
 • Sveriges ordförandeskap i EU är i gång: Ulf Kristersson håller tal inför Europaparlamentet i Strasbourg den 17 januari

  Statsminister Ulf Kristersson presenterade Sveriges prioriteringar för ordförandeskapet i EU:s ministerråd den 17 januari med ledorden säkerhet, resiliens, välstånd samt demokratiska värden och rättsstatsprincipen. I uttalandet framfördes att säkerhet och energi kommer ligga högt på agendan för det svenska ordförandeskapet och stor tyngd lades vid EU:s ansvar i det fortsatta stödet till krigsdrabbade Ukraina. Kristersson trycker på att de svenska prioriteringarna kommer att bidra till ett grönare, säkrare och friare Europa.
  Aktuellt