regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Europas plan mot cancer: lanseringen av europeiska initiativet för bilddiagnostik av cancer

Kommissionen lanserade 23 januari ett initiativ för att stärka och stötta sjukvården, forskningsinstitutioner och nyskapare inom hälso-och sjukvårdssektorn som ett led i Europas plan mot cancer. Initiativet innebär att lansera nya datadrivna lösningar för cancerbehandling i Europa. Syftet med initiativet är att skapa en digital infrastruktur som samlar resurser från hela EU för att sprida vidare till både nationella aktörer, forskningsnätverk och sjukhus som arbetar mot cancer.

Europeiska initiativet för bilddiagnostik är en del av EU:s övergripande plan mot cancer och är EU:s plan för att vidta åtgärder mot cancer. Planen innehåller åtgärder som har syfte att stödja, utveckla och samordna hälso-och sjukvården för att minska lidandet av sjukdomen.

Kommissionen menar att forskare, läkare och patienter genom det europeiska initiativet för bilddiagnostik av cancer får större tillgång till hög kvalitetsdata som kan främja förståelsen av sjukdomen. Initiativet ska även ge möjlighet att följa cancerforskningens framsteg i Europa. Digitala lösningar i cancervården kan hjälpa läkare ta välgrundade kliniska beslut till fördel för sina patienter, och bidra till att innovatörer kan utveckla och testa datadrivna lösningar.

Detta kommer att påskynda utvecklingen av innovativa verktyg, som kan erbjuda snabbare och bättre cancervård. Under de kommande åren kommer fokus ligga på forskning och innovation, utnyttja potential i digitalisering och ny teknik samt erbjuda och mobilisera finansiella instrument för att stödja medlemsstater. Initiativet kan innebära att Region Östergötlands hälso-och sjukvårdssektor samt forskningsinstanser kan bidra och ta del av nya innovativa digitala lösningar från Europa i cancervården.

Europeiska initiativet för bilddiagnostik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan