regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Sveriges ordförandeskap i EU är i gång: Ulf Kristersson håller tal inför Europaparlamentet i Strasbourg den 17 januari

Statsminister Ulf Kristersson presenterade Sveriges prioriteringar för ordförandeskapet i EU:s ministerråd den 17 januari med ledorden säkerhet, resiliens, välstånd samt demokratiska värden och rättsstatsprincipen. I uttalandet framfördes att säkerhet och energi kommer ligga högt på agendan för det svenska ordförandeskapet och stor tyngd lades vid EU:s ansvar i det fortsatta stödet till krigsdrabbade Ukraina. Kristersson trycker på att de svenska prioriteringarna kommer att bidra till ett grönare, säkrare och friare Europa.

Energifrågan står i fokus för det svenska ordförandeskapet, med kopplingar till det svåra energi- och ekonomiläget som råder i Europa. I ljuset av detta anses den gröna omställningen vara brådskande, och därför har EU en betydande roll i att minska utsläppen med 55 % till 2030 jämfört med 1990-års nivåer (i enlighet med lagpaketet Fit for 55 %) för omställningen till koldioxidneutralitet år 2050. Arbetet med att tillgodose energi från alternativa källor, med biltillverkaren Volvo och batteritillverkaren Northvolt som exempel på framstående aktörer, ska fortsätta med EU som ledsagare. Vidare kopplas den gröna omställningen till ökad hållbar, långsiktig produktion och europeisk konkurrenskraft.

Det geopolitiska läget kopplas till behovet av att minska Europas beroende av ryska fossila bränslen. Fortsättningsvis ges säkerhet och stöd till Ukraina utrymme i Kristerssons uttalande. Utöver de krafttag i form av sanktionspaket som tagits som svar på Rysslands invasion har även 18 miljarder euro i makroekonomiskt stöd getts till Ukraina. Vikten av att EU fortsätter sitt ekonomiska, politiska, humanitära och militära stöd till Ukraina, uttrycker Kristersson, är inte bara en fråga om säkerhet i Europa, men också om demokratiska värden. Att främja europeisk säkerhet görs genom att bistå med nödvändiga medel, såväl som Ukrainas inträde i EU. Kristersson menade vidare att Sverige kommer att prioritera frågor om fri rörlighet och kriminalitet under de kommande sex månaderna.

I den kommande veckan ska statsrådet presentera prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet inom respektive områden för Europarlamentets utskott. Då kommer kommittémedlemmar ges möjlighet att ställa frågor om områdena som lyfts.

Läs hela Kristerssons tal på svenska här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om det svenska ordförandeskapet på Europaparlamentets sida här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan