regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-kommissionen släpper första lägesrapporten om Bauhausinitiativet

Det nya europeiska Bauhaus (NEB) är ett initiativ som pågått sedan januari 2021 för att omvandla livsmiljöer i EU inom parametrarna hållbarhet, estetik och inkludering. I januari 2023 publicerades en första lägesrapport, innehållande en utvärdering av de framsteg som gjorts under de första två åren samt ett utvärderingsverktyg för NEB-projekt.

Utvärderingen visade bland annat att NEB har blivit en katalysator för den europeiska gröna given och sedan dess initiering har antalet deltagare vuxit från alla EU:s medlemsstater och från länder utanför EU. Med fler än 600 partnerorganisationer når och sammanför redan NEB miljontals medborgare. Sex första fyrtornsprojekt valdes ut och sattes i bruk under 2022, vilka kommer följas av ytterligare tio under 2023. Gemenskapen har även tre pilotprojekt i Ukraina (boendefrågor, cirkularitet och kapacitetsbyggnad) som ska bidra till återuppbyggnaden av landet på kort och lång sikt. Samtliga medlemsstater hänvisar till NEB i sina sammanhållningspolitiska program för 2021-2027 för berättigande av sammanhållningsfinansiering för sådana projekt.

I samband med lanseringen av lägesrapporten presenterade kommissionen även det nya utvärderingsverktyget NEB Compass som förklarar initiativets tre huvudsakliga värden: hållbarhet, estetik och inkludering. Verktyget ska hjälpa förstå hur dessa parametrar kan implementeras i NEB-projekt. Fortsättningsvis kommer Bauhausinitiativet utvidgas genom implementering i EU-program, och finansieringen ska skalas upp. Utöver de 100 miljoner euro som legat till grund för utvecklingen av dessa projekt runtom i Europa tilldelar nu kommissionen initiativet ytterligare 106 miljoner euro för åren 2023-2024.

Lägesrapporten Länk till annan webbplats.

Verktyget NEB Compass Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan