regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Pakt för kompetens: Nytt partnerskap för att främja kompetens i hälso-och sjukvårdssektorn

European Health Management Association (EHMA) har lanserat en Kompetenspakt för att öka färdigheterna inom EU:s hälso-och sjukvårdssektor. Partnerskapet har skapats för att föra samman olika aktörer och framhäva särskilda kompetenser inom Europa. Kompetensen ska kunna förmedlas vidare där behovet finns för att stärka motståndskraften i hälso-och sjukvården.

Partnerskapet riktar sig till sjukvårdspersonal och ska drivas med fokus på grön och digital kompetens inom vården. Kompetenspakten ligger inom den europeiska kompetensagendan, som är en del av en femårsplan för att öka efterfrågad kompetens hos företag och arbetare i Europa.

Syftet med pakten är att belysa utmaningen med bristande arbetskraft och kompetens som många sektorer, inklusive hälso- och sjukvården, står inför. Pakten för kompetens läggs fram för att kartlägga de kompetenser som efterfrågas i vården så att arbetare kan utbildas i dessa färdigheter. Pakten ska bidra med att upprusta vårdpersonalen med de färdigheter som krävs för att hantera nya utmaningar inom vården. För Region Östergötland skulle pakten kunna innebära ett bredare kunskapsutbyte av kompetens mellan regionen och flera andra hälso-och sjukvårdsaktörer.

Fokus kommer ligga på nyckelkompetenser som anses vara mest brådskande och relevanta att stärka och bygga upp:

  • Stödja den digitala och gröna omvandlingen av hälsosektorn, för befintliga och framtida yrken.
  • Öka hälsosektorns attraktionskraft och bidra till att behålla befintliga arbetare och rekrytera nya.
  • Stödja övergången till en hälsofrämjande och personcentrerad sektor som snabbt kan anpassa sig till nya utmaningar.
  • Öka möjligheter till specialistresurser som hjälper personal med arbetsbördan.

Partnerskapet ligger i linje med europaåret för kompetens. Varje år lyfter EU-kommissionen fram ett särskilt fokusområde att belysa lite extra. Året för kompetens kan bidra till nya initiativ samt lagförslag inom området och att lokala, nationella och gränsöverskridande projekt som handlar om kompetensförsörjning kan få extra finansiering.

Pakten för kompetens Länk till annan webbplats.

Europaåret för kompetens Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan