regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Överenskommelse stärker rätten till och incitamenten för att reparera

Europaparlamentet och Rådet är överens om direktivet om rätten att få en vara reparerad. Utöver rätten till reparation stärker direktivet också incitamenten för att reparera trasiga produkter istället för att köpa nytt.

För att främja hållbar konsumtion, en cirkulär ekonomi och som en del i den gröna given lanserade Kommissionen den 22 mars 2023 ett förslag till direktiv om rätten att få en vara reparerad, något som EU-kontoret tidigare skrivit om i samband med att Kommissionen presenterade förslaget och när institutionerna antagit sina förhandlingspositioner. Förslaget grundar sig i målet om en klimatneutral kontinent till 2050. Europaparlamentet och Rådet har nu nått en överenskommelse om Kommissionens förslag som innehåller krav på tillverkare att reparerar sina produkter men även incitament för att konsumenter ska välja reparation före en ny produkt.

Detta nya direktiv riktar in sig på produkter såsom tvättmaskiner, dammsugare och mobiltelefoner, produkter som enligt EU-lag går att reparera. För att främja konsumenters vilja att reparera dessa varor inför direktivet enligt överenskommelsen en garantiförlängning på minst 12 månader för de reparerade produkterna. Reparationerna ska också ske inom rimlig tid och till ett rimligt pris. Utöver detta kommer en dedikerad online plattform tas fram där reparatörer och konsumenter kan hitta varandra. Plattformen kommer vara gemensam för alla EU länder men med undersektioner för varje enskilt land. Även ett standardiserat informationsformulär för att förenkla regelverken kring reparationer tas fram. Där kan konsumenten få information om villkor, tidsåtgång, priser med mera. Användningen av formuläret är frivilligt.

Incitamenten ämnar uppmana konsumenten att själv välja reparation, det kommer dock fortsatt vara möjligt att istället välja en ersättningsprodukt under garantiperioden.

För att undvika att tillverkare försvårar för reparationer införs regler som förbjuder användningen av kontrakt, hårdvara eller mjukvara som barriärer för reparation. Det skulle exempelvis kunna vara barriärer som försvårar användningen av andrahandsprodukter eller 3D printade reservdelar från tredjepartstillverkare.

Direktivet om rätten att reparera är en av flera initiativ som har presenterats inom ramen för handlingsplanen för den cirkulära ekonomin. Andra initiativ inkluderar ekodesignsförordningen och ett direktiv som ska förhindra grönmålning, som EU-kontoret skrev om i höstas.

Vad händer nu?

Då detta är en provisorisk överenskommelse måste både Europaparlamentet och Rådet formellt anta lagtexten innan den kan publiceras i EU:s officiella tidning. Därefter ska direktivet införlivas i svensk lag.

Läs mer om överenskommelsen i Rådets pressmeddelande via denna länk Länk till annan webbplats. eller i Kommissionens pressmeddelande via denna länk Länk till annan webbplats..

Kontakt

Hugo LindahlInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan