regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Förslag om konsumentskydd presenterades av den europeiska kommissionen den 22 mars

Förslaget, som presenteras i ljuset av den gröna omställningen, ämnar att understödja hållbara inköpsval samt sätta stopp för greenwashing, eller grönmålning, det vill säga att marknadsföra en produkt eller tjänst som mer hållbar än vad den egentligen är. Med initiativet vill man ge incitament för en grönare handel, vilket kommissionen menar både ska bistå likväl konsumenter med garantier som företag vilka kan belönas av ökad försäljning av hållbara produkter.

Mot bakgrund av en undersökning som EU-kommissionen gjorde 2020, vilken påvisade att 53,3 procent av undersökta miljöpåståenden i EU uppfattades som vaga eller vilseledande och 40 procent ostyrkta, vill europeiska kommissionen nu ta krafttag mot grönmålning.

Förslaget ämnar att underlätta för konsumenter att ta miljömedvetna beslut och i sin tur stödja den gröna omställningen genom sina inköpsval samt att hindra företag att göra vilseledande miljöpåståenden om sina varor och tjänster. Konsumentskyddet ska enligt förslaget försäkra att företag som säljer påstådda miljövänliga produkter eller tjänster lever upp till givna minimikrav för att ge konsumenter större tydlighet och se till att företag som är engagerade i miljövänliga metoder konkurrerar på lika villkor.

Genom förslaget vill man åstadkomma ett bättre konsumentskydd och incitament för hållbar produktion för producenter likväl som för företag. Marknadsföring ska enligt förslaget grunda sig i vetenskapliga uppgifter och verifieras på ett oberoende sätt. Den vetenskapliga kontrollen bör vidare ha grund i, för produkten, relevant information om dess miljöpåverkan, vilket omfattar samtliga oberoende påstående om produkts eller tjänsts miljöpåverkan, miljöaspekter eller miljöprestanda. Att marknadsföra en produkt på detta sätt är för företag helt frivilligt, men i de fall som miljömärkningar används skulle denna typ av lagstiftning bli aktuell. Detta ändrar dock inte reglerna för påståenden som omfattas av befintliga EU-miljömärkningar.

Tillförlitlig, jämförbar och kontrollerbar information till konsumenter anses av kommissionen vara av yttersta vikt för att få bukt på grönmålningen. I dagsläget finns runt 230 olika miljömärkningar, varav många enligt kommissionen behöver ställas högre krav på. Därför föreslås bland annat att märkningarna behöver begränsas samt, för att få ordning på både offentliga och privata miljömärkningar, bör dessa enligt förslaget genomgå utförliga kontroller.

Förslag om kriterier för att motverka grönmålning Länk till annan webbplats.

I samband med ovannämnda initiativ antog den europeiska kommissionen ytterligare ett förslag om nya regler för att främja reparation av varor Länk till annan webbplats.. Detta förslag belyser behovet av en mer hållbar konsumtion och ska, enligt europeiska kommissionen, främja reparationer som en grönare konsumtionslösning som bidrar till klimat- och miljömålen inom ramen för den europeiska gröna given. De föreslagna reglerna ålägger säljare att reparera varor även under den lagstadgade garanti-perioden i fall då det inte kostar mer än att köpa en ny produkt. Även efter att garantin gått ut ska konsumenter enligt förslaget ges verktyg och rättigheter för att göra reparation enkelt och tillgängligt.

Båda förslagen lämnas nu över till Europaparlamentet och rådet för vidare behandling.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan