regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EP och rådet överens om akten för kritiska råmaterial

Den 13 november enades rådet och Europaparlamentet om akten om kritiska råvaror. Överenskommelsen bibehåller de ursprungliga målen i akten men ändrar vissa delar. Exempelvis att aluminium definieras som en kritisk råvara och att riktmärket för materialåtervinning stärks. Även tillståndsförfarandet för strategiska produkter förtydligas och företag måste göra riskbedömningar i tillhandahållande av dessa råvaror.

Genom den preliminära överenskommelsen läggs en kritisk råvara, aluminium, till i förteckningen över strategiska råvaror. Dessutom läggs syntetisk grafik till som en strategisk råvara under en treårsperiod, fram till dess att EU-kommissionen gör sin första översyn av förteckningen. Överenskommelsen innebär också att det blir möjligt för projekt som producerar innovativa råvaror att definieras som strategiska projekt. Detta innebär att de kommer kunna utse en eller flera gemensamma kontaktpunkter på den nivå de beslutar (lokal, regional eller nationell) och för de olika leden i värdekedjan (gruvdrift, förädling, materialåtervinning). Projektansvariga för strategiska projekt kommer att ha en ”relevant administrativ enhet” vid dessa gemensamma kontaktpunkter som syftar till att underlätta tillståndsprocessen för projekt.

Akten om kritiska råvaror Länk till annan webbplats. är ett flaggskeppsinitiativ i industriplanen för den gröna given som EU-kommissionen lade fram den 1 februari 2023. Akten presenterades tillsammans med rättsakten om nettonollindustri (NZIA) Länk till annan webbplats. och förslag om reform av elmarknaden Länk till annan webbplats.. Akten om kritiska råvaror syftar till att se till att EU har tillgång till kritiska råvaror och trygga leveranskedjor för att samtidigt minska importberoendet av andra länder. Enligt överenskommelsen ska EU utvinna 10 %, återvinna 15 % och bearbeta 40 % av sitt årliga behov av 17 "strategiska råvaror" fram till 2030.

Under oktober månad röstade Europaparlamentet om sin position gällande EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska råvaror. I juni 2023 antog rådet sin ståndpunkt om förslaget. I nuläget är parterna överens om förslagets uppdateringar och kvar återstår bara ett formellt antagande, vilket banar väg för att lagen ska träda i kraft i början av 2024.

Läs mer om överenskommelsens huvudinnehåll på rådets hemsida via denna länk. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan