regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Europeiska kommissionen presenterar förordning och meddelande om råvaror av avgörande betydelse

Den 16 mars 2023 presenterade den europeiska kommissionen ett förslag till ett nytt rättsligt instrument för att främja säker och hållbar tillgång till kritiska råvaror i EU. Detta föreslås uppnås med hjälp av en samling omfattande åtgärder för råvaror av avgörande betydelse för EU:s gröna och digitala omställning.

Råvaror av avgörande betydelse omfattar material som litium, kobolt och magnesium, vilka bidrar till att minska klimatutsläppen i varor såsom batterier och vindturbiner, och ses som avgörande för den gröna och den digitala omställningen. Dessa material är även viktiga i produktionen av exempelvis smarta telefoner, elbilar, halvledare, läkemedel, värmepumpar och ammunition. Europeiska kommissionen befarar nu att efterfrågan på viktiga råmaterial kommer att öka drastiskt till exempel till följd av den ökade elektrifieringen, och ser därför nu ett behov av att minska sitt beroende på import från länder utanför EU. Detta för att såväl stärka den europeiska motstånds- och konkurrenskraften som för att nå de uppsatta klimatmålen och digitala målen. Tillgången på råmaterial är idag inte i närheten av vad som beräknas behövas, och en stor del av dem importeras i dagsläget från Kina.

För att säkerställa en hållbar försörjning av råvaror av avgörande betydelse ges ett antal prioriteringar. Bland annat fastställs en förteckning över strategiska råvaror av betydelse för viktig teknik. Några av de riktmärken som anges i förslaget är att minst 10 procent av den årliga användningen i EU ska komma från medlemsstaterna, minst 15 procent ska återvinnas och minst 40 procent ska förädlas i EU.

En prioritering som ges i förslaget är att stärka partnerskap med tillförlitliga partner då EU är beroende av import för en stor del av sin förbrukning av dessa material. Därför är ett annat mål att max två tredjedelar av ett ämne från komma från ett enskilt land, vilket föreslås uppnås genom partnerskap med länder utanför EU. Tillgängligheten på viktiga råmaterial och leveranskedjor menar kommissionen bör övervakas, samt att nationella lager av dessa ska byggas upp. Därtill vill man investera i forskning, innovation och kompetens, genom att inrätta ett kompetenspartnerskap samt en råvaruakademi för råvaror av avgörande betydelse.

Förslagen bygger på det vetenskapliga arbete som utförts av kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC), som ger information om både primära (utvunna/skördade) och sekundära (exempelvis återvunna) råvaror. Akten om råvaror av avgörande betydelse, som lades fram samtidigt som EU:s rättsakt om nettonollindustri, består av en förordning och ett meddelande. Förordningen fastställer ett regelverk för att utveckla inhemsk kapacitet och att försäkra en hållbar och cirkulär leveransprocess. I meddelandet ges förslag på hur diversifierade leveranskedjor kan uppnås genom att ingå partnerskap på internationell nivå. Därtill ges fokus på att maximera bidrag från EU:s handelsavtal.

Europeiska kommissionens pressmeddelande om råvaror av avgörande betydelse Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan