regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-kommissionens nya rekommendation om energifattigdom

För att hantera energipriser under kommande vintern stärker nu EU-kommissionen arbetet med att skydda energikonsumenter i EU genom nya rekommendationer presenterade 23 oktober gällande energifattigdom. Rekommendationerna innebär fem vägledande principer som förespråkar för strukturella förbättringar när det kommer till sådant som får negativa konsekvenser på energiförsörjningen i EU.

Rekommendationerna Länk till annan webbplats. omfattar allt från energisparmetoder, förslag på hur EU-budgeten kan utnyttjas inom energiområdet samt bostadslösningar för att se till att ingen blir lämnad utan el.

EU-kommissionen presenterar i rekommendationen fem vägledande principer till EU:s medlemsländer:

  1. Solidaritet med behövande människor. Energifattigdom har störst påverkan på individer i redan sårbara situationer men även medelinkomsttagarna riskerar att inte kunna betala sina elräkningar. Denna princip handlar om att alla invånare borde ha en elkostnad som motsvarar en acceptabel summa utifrån inkomst. Här rekommenderar EU-kommissionen att medlemsstaterna implementerar åtgärder för att skydda konsumenterna.
  2. Ett gemensamt förhållningsätt för framtida konsumentutmaningar. När levnadskostnaderna ökar riskerar individers välmående att försämras. EU-kommissionen vill se ökning av finansiellt stöd i respektive medlemsland.
  3. Undvikande av alltför stora risker för energileverantörer. Som läget ser ut idag blir små företag utsatta för höga kostnader som leder till ökade konsumentpriser, EU-kommissionen rekommenderar därför ökat stöd till små och medelstora företag så att dessa företag kan bromsa de höga elkostnaderna.
  4. Åtgärder för att minska efterfrågan. Kommunikativa åtaganden bör tas för att informera allmänheten om energisparmetoder menar EU-kommissionen. Att göra konsumenter medvetna om konsekvenserna av att bruka mycket el ses som en viktig del för att motarbete energifattigdom i EU.
  5. Säkerställa tillgång på el för alla. Effektivitetsåtgärder behövs för att garantera att alla har den el de behöver.

Bakgrund

Att bekämpa energifattigdom handlar om att se till att konsumenter har tillgång till viktiga energitjänster och energiprodukter. Energifattigdom uppstår när hushåll måste minska sin energiförbrukning till en grad som har negativ påverkan på de bosattas hälsa och välbefinnande. Orsakerna bakom energifattigdon handlar ofta om att hushåll använder enbart el för att bevara värme, låga inkomster eller låg energiprestanda i byggnader. Pandemin och den ryska invasionen av Ukraina har förvärrat situationen i EU och ökat energifattigdomen. Därtill har kommissionen och medlemsstaterna vidtagit flera åtgärder som EU-kontoret tidigare har skrivit om, såsom REPowerEU Länk till annan webbplats., gemensam gaslagring för medlemsstaterna Länk till annan webbplats. och ett förslag till förordning om en reformering av elmarknaden Länk till annan webbplats..

Redan 2009 infördes energifattigdom som begrepp genom direktivet om gemensamma regler för den inre marknaden för el. EU-insatser bekämpa el fattigdom har sedan dess eskalerat genom bland annat 55 % paketet, paketet för ren energi och europeiska pelaren för sociala rättigheter. EU har även investerat mycket i projektfinansiering de senaste åren.

På EU-kommissionens hemsida via denna länk Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om EU:s arbete mot energifattigdom

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan