regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Ansökan för två kulturstöd nu öppen

Det är de två kulturstöden "Bredda deltagande och öka spridning" respektive "Konstnärlig utveckling och främja kvalitet" som nu ligger öppna för ansökningar mellan 1 februari och 4 mars.

Från och med i år görs ansökan via e-tjänst

Nytt för i år är att ansökan görs via Region Östergötlands e-tjänst. För att kunna skapa en ansökan krävs e-legitimation (BankID). I e-tjänsten kan man ansöka om stöd, följa sitt ärende och se beslut. Det är också i e-tjänsten som utbetalat stöd redovisas. All information hittar du under respektive stöds webbsida.

Stöd avsätts varje år

Region Östergötland avsätter årligen medel till stöd av projekt och verksamheter med syfte att stärka tillgängligheten till kultur i länet och till stöd för länets yrkesverksamma kulturskapare.

För alla stöd och stipendier gäller följande:

  • Inkluderar alla former av konst och kultur.
  • Avser föreningar, andra organisationer och professionella aktörer.
  • Den sökande måste bo och/eller vara verksam i Östergötland.