regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Nyheter

Håll koll på vad som händer. Här kan du läsa våra nyheter, pressmeddelanden och reportage men också prenumerera på nyhetsbrev från Regional utveckling.

Aktuellt från Regional utveckling

 • Aktuellt

  Utlysning Skärblacka – Konst och gestaltad livsmiljö

  Utlysningen vänder sig till konstnärer verksamma i Östergötland som vill genomföra ett lokalt förankrat projekt som identifierar hur konstnärliga metoder och medskapande processer kan bidra till att stärka samhällets gemensamma rum.
 • Aktuellt

  Kulturstipendier 2023

  Nu utlyses Region Östergötlands kulturstipendier dit alla yrkesverksamma kulturskapare är välkomna att söka!
 • Aktuellt

  Utlysning för Affärsutvecklingscheckar öppen till och med 17 mars

  Affärsutvecklingscheckar är ett stöd till små och medelstora företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.
 • Aktuellt

  Ansökan för Mikrobidrag öppen till och med 28 feb

  Mikrobidragen är särskilt riktade mot nya och små företag på den östgötska landsbygden eller i orter med färre än 7000 invånare, oavsett kommun.
 • Aktuellt

  Ansökan för Regionalt Kulturstöd är öppen

  Nu är ansökan öppen för aktörer som vill söka Regionalt Kulturstöd.
 • Aktuellt

  Busslinjer i Norrköpings kommun återinförs

  Nu återinförs busslinjen mellan Vånga och Norrköping och en busslinje mellan Krokek och Åby startas. Det beslutade trafik- och samhällsplaneringsnämnden i dag.
 • Aktuellt

  Sveriges EU-ordförandeskap 2023

  Under det första halvåret av 2023 tar Sverige över ordförandeskapet för Europeiska Unionens råd. Under den här tiden leder Sverige rådets dagliga arbete genom att planera och leda möten och företräda rådet i kontakten med andra EU-insitutioner
 • Aktuellt

  Lättare att hitta rätt på regionens nya webb

  En tydligare struktur som gör det lättare för användarna att hitta rätt. Det är en av förändringarna när Region Östergötland i dag lanserar en ny och modern webbplats som bygger på en ny teknisk plattform.
 • Aktuellt

  Kommuners behov matchas mot regionens styrkor

  Hur kan regionens styrkeområden bidra till att lösa utmaningar i kommunerna? Det har varit fokus för en rad möten mellan Region Östergötland och länets kommuner under hösten. I vår ska träffarna följas upp med workshopar för att vaska fram konkreta behov och förslag på lösningar.
 • Aktuellt

  Nya projekt stärker konkurrenskraften

  En digital hub för framtidens flyg och flygsystem och en testbädd för additiv tillverkning, så kallad 3D-printning. Det är två nya projekt som ska bidra till att stärka regionens konkurrenskraft.
 • Aktuellt

  Investeringsstöd och utvecklingsmedel till Östgötaleden

  Region Östergötland har beviljats pengar till två nya projekt för att fortsätta stärka kvalitén på Östgötaleden och utveckla samordningen kring leden.
 • Aktuellt

  Fortsatt satsning på Visual Sweden

  En utvärdering av satsningen Visual Sweden visar att innovationsmiljön har skapat en imponerande innovationskraft i regionen och har en framskjuten position, både nationellt och internationellt. Satsningen går nu in i nästa fas med fortsatt finansiering från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova och Region Östergötland.
 • Aktuellt

  Statlig samverkansmodell ska stärka Vadstena-Akademien

  Region Östergötland vill säkra en mer långsiktig finansiering av Vadstena-Akademien. Därför begär regionutvecklingsnämnden att akademien blir en del av kultursamverkansmodellen och får fortsatt statligt stöd.
 • Aktuellt

  Nätverksträff för East Sweden Business Region

  Den 11-12 oktober arrangerade Region Östergötland nätverkskonferens för East Sweden Business Region, en plattform med ca 50 organisationer som samarbetar för näringslivsutveckling i Östergötland.
 • Aktuellt

  Ny länstransportplan prioriterar hållbara resor

  I dag antog regionfullmäktige den nya länstransportplanen för perioden 2022 till 2033. Totalt fördelas 1,7 miljarder kronor på olika infrastrukturprojekt i Östergötland.
 • Aktuellt

  Nytt styre i Region Östergötland

  Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bildar ett nytt politiskt styre i Region Östergötland. För att få egen majoritet har en sakpolitisk överenskommelse gjorts med Sverigedemokraterna.
 • Aktuellt

  Sommarsäsongen i Östergötland visar på stark återhämtning

  Antalet gästnätter på kommersiella turistboenden uppgick till omkring en miljon i Östergötland under juni, juli och augusti. Det visar ny statistik från Tillväxtverket.
 • Aktuellt

  Vinnova tog del av Östergötlands innovationsbredd

  En presentation av Östergötlands innovationsekosystem, diskussioner om stöd till Östergötlands näringsliv och spännande nedslag i ett par av regionens styrkeområden. Det var innehållet när en grupp från innovationsmyndigheten Vinnova nyligen besökte Östergötland för ett studiebesök.
 • Aktuellt

  Fortsatta satsningar på kollektivtrafiken i Östergötland

  Region Östergötland fortsätter att satsa på en väl utbyggd kollektivtrafik, både i stad och på landsbygden. Det är en del av innehållet i den trafik- och verksamhetsbeställning för 2023-2025 som trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutade om i dag.
 • Aktuellt

  Landsbygden bjuder in till årets Östgötadagar

  Den 3-4 september är det dags för årets upplaga av Östgötadagarna. Över 190 företag och föreningar bjuder in till denna höstfest och visar upp något av allt som den östgötska landsbygden har att erbjuda.
 • Aktuellt

  Ökad anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden

  Nu införs mer anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden i Östergötland. Ett flertal linjer får flera anropsstyrda turer på helgerna, beslutade trafik- och samhällsplaneringsnämnden i dag.
 • Aktuellt

  De får årets kulturstipendier

  Nu har Region Östergötland utsett årets kulturstipendiater. Stipendiaterna representerar flera olika kulturområden - som musik, konst, film och cirkus.
 • Aktuellt

  Naturbruksgymnasiet certifieras för miljöarbete

  Naturbruksgymnasiet i Östergötland har miljöcertifierats. Det har nu uppmärksammats med ceremonier på både Vreta utbildningscentrum och Himmelstalunds utbildningscentrum.
 • Aktuellt

  Strategi för folkhälsa i Östergötland antagen

  Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Det är syftet med Östergötlands folkhälsostrategi som regionfullmäktige antog i går.
 • Aktuellt

  Regioner lyfter behov av ändrat EU-regelverk för biogas

  Biogas spelar en viktig roll i den europeiska energiomställningen och kan bidra till att minska beroendet av rysk naturgas. Förslaget till ändrat regelverk inom EU skulle dock hämma produktionen av biogas. Det framför företrädare för Region Östergötland och ytterligare tio regioner i Sverige i en gemensam skrivelse till EU-kommissionären Margrethe Vestager.
 • Aktuellt

  Region Östergötland välkomnar statliga infrastruktursatsningar

  Region Östergötland välkomnar satsningarna på länets transportinfrastruktur i den nya nationella planen för transportinfrastruktur. Planen ger bland annat fortsatt klartecken till Ostlänken och satsningen på E22 förbi Söderköping. "Region Östergötland välkomnar att planeringen av nya stambanor fortsätter, där Ostlänken har en viktig roll", säger regionrådet Kaisa Karro (S).
 • Aktuellt

  Årets konsthantverkare och landsbygdsstipendiat utsedda

  Region Östergötland instiftar ett nytt stipendium till årets konsthantverkare i Östergötland. Denna första gång tilldelas Jack Jakobsson vid Ledbergs krukmakeri priset på 15 000 kronor, som delas ut under Östgötadagarna i september. Regionen har också utsett årets landsbygdsstipendiat, som denna gång blir Arkösunds Intresseförening.
 • Aktuellt

  Pilotprojekt för resor på Norrköpings landsbygd

  Region Östergötland och Norrköpings kommun har presenterat ett förslag på nytt trafikupplägg för Norrköpings landsbygd. Genom två pilotprojekt där skoltrafiken integreras i den allmänna kollektivtrafiken ska ett bättre kollektivtrafikutbud på landsbygden skapas.
 • Aktuellt

  Rabatt för flyktingar i kollektivtrafiken ska undersökas

  På dagens sammanträde i trafik- och samhällsplaneringsnämnden gavs ett uppdrag att skyndsamt utreda möjligheterna och konsekvenserna av en rabatterad biljett i kollektivtrafiken riktad till asylsökande och personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.
 • Aktuellt

  Nu går klostermuseet i Vadstena över i ny regi

  På fredagen togs nästa steg för att trygga framtiden för Sancta Birgitta klostermuseum i Vadstena. Region Östergötland och Vadstena kommun blir nya huvudmän.
 • Aktuellt

  Regional satsning för bättre elförsörjning och hållbar tillväxt

  Region Östergötland satsar dryg en miljon kronor på projektet ELsmarta Östergötland under två år. Projektet ska skapa förutsättningar för bättre elförsörjning och bland annat bidra till hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna företag i Östergötland.
 • Aktuellt

  Ny länstransportplan knyter ihop Östergötland

  I dag antog trafik- och samhällsplaneringsnämnden den nya länstransportplanen för perioden 2022 till 2033. Totalt fördelas 1,7 miljarder kronor på olika infrastrukturprojekt i Östergötland.
 • Aktuellt

  Ökat statsbidrag stärker kultursatsningar i Östergötland

  Region Östergötland får nästan sex miljoner kronor i ökat stöd från Kulturrådet. Det betyder ett stärkt stöd till kulturen i länet. En satsning innebär att Sancta Birgitta klostermuseum blir en del av Östergötlands museum.
 • Aktuellt

  Aktuella frågor om EU i årsöversikt

  Årets upplaga av Region Östergötlands EU-årsöversikt är klar. Den lyfter fram aktuella händelser i EU ur ett östgötskt perspektiv och finns i både digital och tryckt form.
 • Aktuellt

  Nytt regionalt serviceprogram tas fram

  Ett nytt regionalt serviceprogram som ska gälla till och med år 2030 kommer att tas fram. Stöd för att drivmedelsstationer på landsbygden ska kunna möta nya lagkrav prioriteras i det uppdaterade programmet för 2022. Det har trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutat.
 • Aktuellt

  Trycker på staten om Händelöleden

  Det är avgörande att få till en koppling mellan riksväg 51, E4 och Norrköpings hamn. Därför lyfter Region Östergötland fram Händelöleden som extra viktig i ett yttrande till regeringen kring den nationella planen för transportinfrastruktur.
 • Aktuellt

  Fortsatt omstartsstöd ska lindra effekterna av pandemin

  Pandemin påverkar fortfarande flera sektorer i samhället. Därför har regionutvecklingsnämnden i dag beslutat att satsa ytterligare tre miljoner kronor för att lindra effekterna av pandemin i Östergötland. Insatserna rör bland annat idrott för barn och unga och vuxenutbildning.
 • Aktuellt

  Region Östergötland värd för nationell konferens

  – Det är inte så lätt att skapa en tillåtande uppmuntrande miljö där vi kan lyfta oss i håret och våga tänka något tidigare otänkbart tillsammans. Det menade Bodil Jönsson, professor emerita och författare, när hon avslutade Reglabs årskonferens med Region Östergötland som årets värd.
 • Aktuellt

  Fortsatt satsning på östgötaskärgården

  Region Östergötland fortsätter att satsa på skärgårdsutveckling. Nu tecknas nya avtal om en skärgårdsutvecklare och om transportstöd för företag på öar.

Senast uppdaterad