regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Europaparlamentet underutskott för folkhälsa presenterar sina prioriterade områden

Foto: Europaparlamentet

Den 20 april höll det nya underutskottet för folkhälsa till ENVI-utskottet i Europaparlamentet sitt första möte i Strasbourg. Under mötet deltog utöver ledamöter i underutskottet även EU-kommissionären för hälsa, Stella Kyriakides. Prioriterade folkhälsofrågor och utfrågning gällande den reviderade läkemedelslagstiftningen var på agendan.

Kyriakides inledde mötet med att säga:

”Vi behöver ett gemensamt fokus på folkhälsa för att ta itu med de långsiktiga konsekvenserna av pandemin, men också för att förbättra våra hälsosystem, vår arbetskraft och vår befolknings hälsa.”

Underutskottets Länk till annan webbplats. ordförande Bartosz Arlukowicz, som även agerade moderator under mötet, presenterade därefter underutskottets prioriterade områden. Dessa är:

Läkemedelslagstiftningen

Lagstiftningsförslagen som presenterades 26 april, Länk till annan webbplats. innebär framförallt en reform av EU:s allmänna läkemedelslagstiftning, inklusive läkemedel för barn och sällsynta diagnoser. På underutskottets möte debatterades främst konsekvenserna av antimikrobiell resistens och hur EU:s nya direktiv och förordning ska kunna minska skillnaderna i olika länder och samtidigt ta itu med antibiotikabrister i hälso-och sjukvården. Här menar Kyriakides att utmaningar med antibiotikaförsörjning kommer mobiliseras via europeiska läkemedelsmyndigheterna (EMA) tillsammans med myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (HEMA) för att identifiera antibiotikabrist och dess villkor för leveranssäkerhet på marknaden.

Icke-överförbara sjukdomar (NCD)

NCD eller Kroniska sjukdomar, är vanligt förekommande och skapar ofta långvarigt behov av vård och behandling. Cancer, diabetes och astma är några exempel på icke-överförbara sjukdomar som underutskottet vill prioritera. Initiativet Healthier together Länk till annan webbplats.- fokuserar på just dessa icke-överförbara sjukdomar och syftar till att minska bördan och förbättra människors hälsa och välbefinnande. Underutskottet för folkhälsa ser positivt till initiativet och förespråkar fler åtgärder under Healthier together.

Psykisk hälsa, speciellt för ungdomar

Inför att EU-kommissionen ska föreslå en övergripande strategi för psykisk hälsa under kommande månaderna i 2023 vill underutskottet särskilt prioritera ungas psykiska hälsa. I rapporten från OECD Health at a glance från 2022 påvisades att andelen ungdomar som drabbas av depression har fördubblats i många EU-länder efter pandemin. Förebyggande åtgärder för att hantera ungas risk för psykisk ohälsa och åtgärder inom områden som utbildning, sysselsättning och samhällsinsatser är något som underutskottet vill prioritera i den uppkommande strategin.

Näringsbestämmelser på livsmedel

Konsumenter i EU ska kunna göra informerade val av livsmedel. Underutskottet vill belysa vikten av en mer näringsrik kost i EU. Undergruppen vill ytterligare se över unionens bestämmelser om närings- och hälsopåståenden från 2007.

Gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Utgångspunkten i regleringen när de gäller gränsöverskridande hälso-och sjukvård är principen att en person som är försäkrad i ett EU-land har rätt till vård i ett annat EU-land på samma grunder som motsvarande vård i hemlandet. Underutskottet vill prioritera dess vidareutveckling exempelvis när det kommer till framtidens användning av hälsodata.

Medlemmarna i underutskottet kommer att jobba med sina prioriterade områden genom initiativrapporter, utfrågningar om NCD:s, mental hälsa och läkemedel samt genomföra en rapport om närings-och hälsopåståenden.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan