regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kommissionen lanserar paket för att stötta AI-utveckling

För att stötta nystartade samt små och medelstora företag inom artificiell intelligens (AI) har Kommissionen lanserat ett paket som bland annat förenklar tillgången till superdatorer, ett AI-kontor inom Kommissionen för att säkerställa utveckling och koordinering av AI-policy, samt finansiering via Horisont Europa och programmet för ett digitalt Europa.

I december 2023 nådde Europaparlamentet och Rådet en provisorisk överenskommelse Länk till annan webbplats. som reglerar användningen av AI inom EU. Detta är den första omfattande lagen i världen som reglerar AI, något EU-kontoret tidigare skrivit om. Förordningen ska säkerställa en pålitlig AI-utveckling och användning i EU.

För att stötta utvecklingen av pålitlig AI som respekterar EU:s värderingar och regler lanserar Kommissionen nu ett paket av åtgärder som riktar sig till nystartande samt små och medelstora företag inom AI-området.

Bland annat innehåller paketet etableringen av AI-fabriker, vilka ska samla nyckelpersoner och material för utvecklingen av generativ AI. Dessa AI-fabriker etableras kring superdatorer, som också ska göras mer lättillgängliga för nystartade samt små- och medelstora företag. Förhoppningen är att etableringen av fabrikerna samt tillgången till superdatorerna ska leda till ökad innovations- och konkurrenskraft inom unionen. I Östergötland utsågs Linköpings universitet under fjolåret till värd för superdatorn Arrhenius.

Inom Kommissionen etableras även ett AI-kontor som både kommer se över implementering och efterlevnad av AI-förordningen men också säkerställa utveckling och koordinering av AI-policy på en europeisk nivå. Vidare presenterar Kommissionen ett riktat stöd mot generativ AI via Horisont Europa Länk till annan webbplats. och programmet för ett digitalt Europa Länk till annan webbplats.. Paketet kommer innehålla ytterligare stöd på 4 miljarder euro till 2027.

Tillsammans med medlemsländerna lanserar även Kommissionen två europeiska digitala infrastrukturskonsortium. Den första fokuserar på att öka tillgången på europeisk språkdata för att träna AI, medan den andra fokuserar på att hjälpa städer simulera och optimera processer, exempelvis för trafik eller avfallshantering.

Läs mer om AI-paketet i Kommissionens nyhet via denna länk Länk till annan webbplats. eller i Kommissionens pressmeddelande via denna länk Länk till annan webbplats..

Kontakt

Hugo LindahlInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan