regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Linköpings universitet utsedd till värd för superdatorn Arrhenius

Linköpings universitet har utsetts till värd för en ny medelstor superdator. Datorn, som uppskattas bli en av världens 20 snabbaste datorer, kommer att vara en resurs för forskning, industri och offentlig sektor i hela Europa.

The European High Performance Computing Joint Undertaking, EuroHPC JU, har utsett Linköpings universitet till värd för den nya superdatorn, Arrhenius. Datorn, som är uppkallad efter den svenska geologen och kemisten Carl Axel Arrhenius. Arrhenius kommer att kunna utföra över 10^16 (tio miljoner miljarder) operationer per sekund.

Arrhenius ska kunna hantera artificiell intelligens och andra kapacitetskrävande applikationer. Den förväntas även kunna leva upp till de höga nivåer av säkerhet och integritet som krävs för forskning som baseras på data om individer och på produktutveckling vid privata företag. Tillämpningarna av datorns tjänster finns inom ett brett spektrum av områden. De kan handla om allt från att designa mediciner och nya material till att bekämpa klimatförändringar och öka företags innovationspotential.

Det är den nationella akademiska infrastrukturen för superdatorer i Sverige (NAISS) som kommer att ha ansvaret för Arrhenius. NAISS Länk till annan webbplats. är infrastrukturorganisationen för högpresterande beräkningar, lagring och datatjänster för akademiska användare i Sverige och har Linköpings universitet som värd men agerar självständigt med ett nationellt perspektiv och ansvar. Organisationens huvudfinansiering tillhandahålls av Vetenskapsrådet medan användarstödet är uppbyggt i partnerskap med flera svenska universitet.

Genom placeringen i Sverige kommer Arrhenius att vara mer klimat- och kostnadseffektiv eftersom Sverige har bland de lägsta utsläppen av växthusgaser per kilowattimme i Europa och de svenska priserna på el är mindre än genomsnittet i EU.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan