regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-kommissionen öppnar tillgången till superdatorer för att främja utvecklingen av AI

Den 16 november har EU-kommissionen och det gemensamma initiativet för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC) utökat tillgången till EU:s superdatorer för startups och småföretag inom artificiell intelligens (AI). Syftet är att påskynda utvecklingen inom AI och stärka EU:s ställning och konkurrenskraft inom området globalt.

Den utökade tillgången gavs i samband med AI-alliansens fjärde möte i Madrid. De länder som deltar i det gemensamma initiativet EuroHPC ska med stöd av EU snabba på forskning och utveckling samt utbyggnaden av infrastruktur för superdatorer i EU. Arbetet ska bidra till EU:s övergripande mål om att skapa ett tillförlitligt och ansvarsfullt globalt AI-ekosystem. Det innebär i praktiken att vissa utpekade företag inom AI får tillgång till superdatorer så att de kan träna sina modeller på ett effektivt sätt. Linköpings universitet är en av de utsedda värdarna för superdatorn Arrhenius. Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Enligt sitt arbetsprogram för 2024 Länk till annan webbplats. ska EU-kommissionen också föreslå ändringar av förordningen om det gemensamma initiativet EuroHPC för att säkerställa hållbar och varaktig tillgång till superdatorkapaciteten i EU för startups inom AI. Superdatorer är högpresterande datorsystem och kan användas inom ett stort antal digitala användningsområden: från att övervaka och mildra effekterna av klimatförändringar, i läkemedelsdesign, produktion av säkrare och grönare fordon till att öka cybersäkerheten och främja kunskap inom AI.

Det gemensamma initiativet EuroHPC inrättades 2020 och har syftet att utveckla ett superdatorekosystem genom att samla EU:s resurser inom området.

EU-kommissionen vill öka stödet till superdatorer med finansiering från program som Horisont Europa, Digitala Europa och Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan