regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU förbereder nya återvinningsmål för permanentmagneter

EU går vidare med en ny lagstiftning för att öka återvinningen av sällsynta jordartsmetaller som finns i permanentmagneter som används i allt från vindkraftverk till elfordon samt tvättmaskiner och mikrovågsugnar. Europaparlamentets tillägg i förordningen om kritiska råvaror ålägger tillverkare att lämna information om vikt, placering och kemisk sammansättning för alla enskilda permanentmagneter.

Bakgrund

Sällsynta jordmetaller är av strategisk betydelse för att EU ska kunna upprätthålla och påskynda sin gröna och digitala omställning, då jordartsmetallers permanentmagneter används i mycket koldioxidssnål teknik som vindturbiner och elfordon. På grund av en förväntad ökande efterfrågan på kritiska råvaror, begränsad tillverkning av dessa inom EU och ett förändrat geopolitiskt läge ansåg EU-kommissionen att det var läge att agera. Detta gjordes genom att lägga fram ett förslag till förordning, den så kallade akten om kritiska råvaror Länk till annan webbplats. i mars 2023, något som EU-kontoret tidigare rapporterat om Länk till annan webbplats.. Förslaget syftar till att stärka försörjningen av kritiska råvaror samt förbättra hållbarheten, säkerställa tillgång i Europa samt minska EU:s beroende av import från länder utanför EU. De nya återvinningsmålen gällande jordartsmetaller röstades fram i Europaparlamentet som en del av parlamentets ståndpunkt om lagen om kritiska råvaror.

Om Europaparlamentets nya återvinningsmål röstas igenom även av rådet innebär det att EU-kommissionen därefter kommer anta särskilda genomförandebestämmelser med krav på minimiandelar återvunnet material som ska ingå i tillverkningen av nya permanentmagneter och därefter ingå i akten om kritiska råvaror. Anledning till tillägget anges enligt Europaparlamentarikerna vara att sådana permanentmagneter används i produkter och teknik som kommer vara avgörande för den gröna omställningen, såsom vindturbiner, värmepumpar eller elfordon. Tillägget välkomnas exempelvis av vindkraftsindustrin, som menar att dagens återvinningsmål för dessa magneter idag är för låga.

Nästa steg

Under oktober månad röstade Europaparlamentet om sin position gällande EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska råvaror. I juni 2023 antog rådet sin ståndpunkt om förslaget. Nu har både ministerrådet och europaparlamentet antagit förhandlingsposition Länk till annan webbplats. gällande akten om kritiska råvaror. Detta innebär att nästa steg i from av trilogförhandlingar mellan europaparlamentet och rådet kommer inledas inom kort.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan