regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Säker och hälsosamt arbete i den digitala tidsåldern

Den 25 oktober lanserade EU-kommissionen, det spanska EU-ordförandeskapet och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) en gemensam kampanj för att stödja hälsosamma arbetsmiljöer i den digitala tidsåldern. Kampanjen "Säkert och hälsosamt arbete i den digitala tidsåldern" är en del av ett initiativ för att öka det psykiska välbefinnandet inom olika arbetssektorer i EU.

Den nya kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv i den digitala tidsåldern Länk till annan webbplats. går i linje med EU:s mål för det digitala decenniet. Kampanjen belyser effekterna av ny teknik, som robotar och artificiell intelligens, samt av nya arbetsformer såsom digitalt plattformsarbete och distansarbete. Syftet är att främja samarbete, öka medvetenheten och uppmuntra till en säker och produktiv användning av digital teknik inom olika sektorer och på olika arbetsplatser. Med utgångspunkt i EU-Oshas forskning och översikt över digitalisering kommer kampanjen att utforska fem prioriterade områden under de kommande två åren:

  1. Digitalt plattformsarbete.
  2. Automatisering av uppgifter.
  3. Distans- och hybridarbete.
  4. Arbetsledning genom artificiell intelligens.
  5. Smarta digitala system.

Bakgrund

Enligt EU-Oshas undersökning 2019 har de allra flesta företag i EU integrerat digital teknik i sin verksamhet och endast 6 % av företagen rapporterar att de inte använder någon av dem. Men trots den ökande användningen av robotar, bärbara datorer, smartphones och bärbara enheter är det mindre än en av fyra arbetsplatser (24 %) i EU som för diskussioner om hur sådan teknik kan påverka arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Digital teknik har utvecklats snabbare än någon annan innovation i vår historia och har förändrat vårt samhälle och vårt dagliga liv. För arbetstagare och arbetsgivare på många arbetsplatser och inom flera sektorer innebär den digitala tekniken ökade möjligheter, men också utmaningar och risker när det gäller säkerhet och hälsa.

Ökad digitalisering av ekonomin och användningen av digital teknik på arbetsplatsen erbjuder många fördelar, såsom automatisering av repetitiva och farliga arbetsuppgifter, bättre övervakning och ökad flexibilitet för hemarbete. Enligt EU-Oshas undersökning 2022 används digital teknik för att övervaka arbetsmiljön och arbetstagarnas hälsa. Hemmabaserade distansarbetare har lägre risk att utsättas för våld, verbala övergrepp, trakasserier och mobbning, samt rapporterar bättre självständighet och inflytande över arbetet. Samtidigt medför införandet av digital teknik på arbetsplatsen vissa utmaningar och risker, inklusive digital övervakning, förlust av självständighet och förlust av kontroll över arbetsuppgifter.

Kampanjen

Nicolas Schmit, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter, ger sitt stöd till kampanjen och förklarade att kampanjen syftar till att bidra till att öka medvetenheten och förståelsen för hälsosamma arbetsmiljöer samt främja arbetsgivarnas riskbedömningar och underlätta utbytet av goda exempel. Initiativet kommer efter att EU-kommissionen i juni presenterade sin nya övergripande strategi för psykisk hälsa Länk till annan webbplats. som uppmanar att ta hänsyn till psykiskt välbefinnande inom alla politikområden - inte bara inom hälso- och sjukvårdssektorn.

En rad olika marknadsförings- och informationsmaterial tas fram genom kampanjen som kommer organisera och stödja olika evenemang och initiativ för att öka medvetenheten. Bland höjdpunkterna finns initiativ för utbyte av god praxis, pris för goda praktiska lösningar och filmpriset för ett hälsosamt arbetsliv samt europeiska arbetsmiljöveckan Länk till annan webbplats. som äger rum i oktober varje år.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan