regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Preliminär överenskommelse om att minska utsläppen av F-gaser

Den 5 oktober kom EU-parlamentet och europeiska unionens råd fram till en preliminär överenskommelse gällande att ytterligare minska utsläppen av fluorerade gaser, så kallade F-gaser, i linje med EU:s klimatmål.

F-gaser, som används i vanliga apparater som kylskåp, luftkonditionering, värmepumpar, brandskydd, skum och aerosoler, är konstgjorda växthusgaser med hög global uppvärmningspotential. Gaserna omfattas av Parisavtalet tillsammans med koldioxid, metan och dikväveoxid och står för cirka 2,5 procent av EU:s växthusgasutsläpp. EU-institutionerna uppskattar att F-gaser har upp till flera hundra tusen gånger starkare effekter på den globala uppvärmningen än CO2.

Den 5 april 2022 antog kommissionen ett förslag till förordning om fluorerade växthusgaser. Parlamentet antog sin ståndpunkt om förslaget den 30 mars 2023 Länk till annan webbplats. och rådet nådde en överenskommelse om en allmän riktlinje den 5 april 2023 Länk till annan webbplats., under svenskt ordförandeskap. Med denna preliminära överenskommelse i mål avslutas förhandlingarna om F-gaser mellan institutionerna. Nu väntas endast det formella antagandet av respektive institution innan överenskommelsen blir lag.

Överenskommelsen innehåller bland annat ett mål om noll utsläpp av fluorkolväten (HFC) senast 2050, inklusive en plan för att minska EU:s konsumtionskvot mellan 2024 och 2049. Förhandlarna enades även om krav som förbjuder utsläppande på EU-marknaden av produkter som innehåller F-gaser, däribland vissa kyl- och frysskåp för hushållsbruk, skumplaster och aerosoler. Inrättandet av sådana krav skulle verka för att stimulera införandet av mer klimatvänliga lösningar och för att skapa säkerhet för tillverkare och investerare.

Avtalet innehåller särskilda utfasningsdatum för användningen av fluorerade gaser i sektorer där det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart att gå över till alternativ som inte använder fluorerade gaser, till exempel för hushållskylning, luftkonditionering och värmepumpar.

Avtalet omfattar även villkor och tidsfrister för användning av fluorerade gaser med hög global uppvärmningspotential för service eller underhåll av olika typer av utrustning.

Den preliminära överenskommelsen kommer nu att överlämnas till medlemsstaternas företrädare i rådet (Coreper) och till Europaparlamentets miljöutskott för godkännande. Om texten godkänns måste den sedan antas formellt av båda institutionerna innan den kan träda i kraft.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan