regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-kommissionens rekommendationer om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning

Avfall från elektronik är en av de snabbast växande avfallsströmmarna inom EU. EU-kommissionen släppte därför, den 6 oktober 2023, rekommendationer till nationella myndigheter för att öka återlämningsgraden av använda och uttjänta mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer.

Bakgrund

Sedan 2002 har EU reglerat avfall som innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning för att förebygga och minska dess skadliga inverkan på miljön och människors hälsa. Kommissionen utvärderade och reviderade direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall 2012. Direktivet föreskriver separat insamling och kräver att medlemsstaterna inrättar återtagningssystem så att konsumenterna kan lämna tillbaka sådant avfall. Därtill fastställdes mål, utöver för insamling, även för förberedelse för återanvändning och återvinning.

Trots tidigare insatser är insamlingsgraden för små elektroniska enheter i EU fortfarande låg. Till exempel rapporteras insamlingsgraden för mobiltelefoner vara under 5 % och ett uppskattat lager på 700 miljoner oanvända och kasserade mobiltelefoner lagras i hushållen i hela EU.

Mot denna bakgrund och med beaktande av vikten av att återvinna kritiska råvaror, i enlighet med kommissionens meddelande om kritiska råmaterial Länk till annan webbplats., antog kommissionen den 6 oktober en rad nya rekommendationer till medlemsstaterna för att förbättra returgraden för dessa produkter.

Vad innebär rekommendationerna?

Med rekommendationerna vill man förbättra och stimulera återlämningen av använda mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer och deras laddare. Rekommendationerna syftar till att hjälpa de nationella myndigheterna att se till att dessa små elektroniska enheter samlas in i så hög grad som möjligt och därefter återanvänds, repareras, renoveras och återvinns.

Dessa enheter är dessutom rika på värdefulla material, i synnerhet kritiska råmaterial. Enbart en smartphone innehåller sällsynta jordartsmetaller i magneter, kobolt i batteriet, indium i skärmen samt tantal, gallium och ädelmetaller i kretskortet. En ökning av reparationsgraden och återanvändning samt återvinning av avfall från småelektronik ska stödja övergången till en cirkulär ekonomi, bidra till försörjningstryggheten för viktiga råvaror och energi samt stärka EU:s strategiska oberoende.

De nya rekommendationerna inkluderar bland annat inrättande av ekonomiska incitament som rabatter, kuponger och pantsystem. Incitamenten riktas åt liten konsumentelektronik som inte längre fungerar men som ligger kvar i hushållens lådor. De bör även inriktas på liten fungerande elektronik som människor inte längre använder men som fortfarande kan säljas vidare, återanvändas eller repareras.

Vidare vill man öka användningen av posttjänster för att returnera använda och uttjänta mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer, till exempel genom att tillhandahålla förbetalda kuvert eller etiketter till konsumenter som vill returnera sina enheter. Att även inrätta strategiska partnerskap för återbruk ses som förmånligt i syfte att öka cirkulariteten på dessa produkter.

Slutligen vill kommissionen öka medvetenheten och förbättra bekvämligheten och synligheten för insamlingsplatser där människor kan returnera småelektronik. Information om de närmaste återlämningsställena kan till exempel komma att läggas till i kartor, sökverktyg och applikationer.

Medlemsstaterna uppmanas att beakta kommissionens rekommendationer och vidta relevanta åtgärder för att stödja ett effektivt genomförande av EU:s avfallslagstiftning om elektrisk och elektronisk utrustning, särskilt vad gäller kraven på separat insamling och återtagande.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan