regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Mekanismen för koldioxidjustering i sin initiala fas

Sedan den 1 oktober tillämpas mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM) i sin övergångsfas. CBAM är EU:s verktyg för att bekämpa koldioxidläckage och en av de centrala pelarna i EU:s Fit for 55-agenda.

CBAM-förordningen trädde officiellt i kraft den 16 maj 2023. Förordningen började tillämpas i sin övergångsfas den 1 oktober 2023, och den första rapporteringsperioden för importörer slutar den 31 januari 2024.

Syftet med mekanismen är att den ska utjämna priset på koldioxid mellan inhemska produkter och import och på så sätt säkerställa att EU:s klimatpolitik inte undergrävs genom att produktion flyttas till länder med mindre ambitiösa miljöstandarder eller genom att EU-produkter ersätts av mer koldioxidintensiv import. CBAM är en WTO-kompatibel åtgärd som uppmuntrar den globala industrin att anamma grönare och mer hållbar teknik.

Under övergångsfasen kommer CBAM endast att tillämpas på import av cement, järn och stål, aluminium, gödselmedel, el och vätgas. EU-importörer av dessa varor kommer att behöva rapportera om importvolymen och de växthusgasutsläpp som ingår i produktionen, men utan att betala någon finansiell justering i detta skede. Utöver detta har mer flexibilitet tagits med i strukturen för det första tillämpningsåret, såsom möjligheten att använda övervaknings-, rapporterings- och verifieringsreglerna i produktionslandet.

Övergångsfasen kommer att fungera som en inlärningsperiod för alla intressenter (importörer, tillverkare och myndigheter). Under denna tid ges även Europeiska kommissionen tid att samla in information om inbäddade utsläpp för att förfina metodiken för den slutgiltiga perioden, som börjar 2026. Från och med då kommer importörer att behöva köpa och överlämna det antal "CBAM-certifikat" som motsvarar de växthusgaser som ingår i importerade CBAM-varor.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan