regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Sammanhållningsalliansen vill vara med och forma framtiden för EU:s regionalpolitik

De viktigaste utmaningarna och de framtida målen för EU:s regionalpolitik, även kallad sammanhållningspolitiken, var huvudfokus på det första högnivåmötet som anordnades av sammanhållningsalliansen den 16 mars. Den EU-omfattande koalitionen förespråkar en starkare framtida sammanhållningspolitik med fokus på att minska utvecklingsluckorna i den gröna och digitala omställningen.

Sammanhållningsalliansen Länk till annan webbplats. är en sammanslutning av experter inom sammanhållningspolitiken och är en gruppering som bildades på Europeiska regionkommitténs initiativ 2017, redan innan pågående programperiod startade. Sedan dess har alliansen engagerat sig för att stärka sammanhållningspolitiken och öka det territoriella genomslaget av EU-investeringar i Europas långsiktiga utveckling.

Mötet inledde reflektionsprocessen för den nya sammanhållningsalliansen om sammanhållningspolitikens framtid, som kommer att föra samman viktiga intressenter, regionala och lokala företrädare, EU-institutioner och nationella institutioner, med syfte att göra sammanhållningspolitiken starkare, enklare, effektivare och mer resultatinriktad nu och i framtiden.

”Sammanhållningspolitikens mål är alltid territoriell, ekonomisk och social sammanhållning, men sammanhanget har förändrats. När vi talar om migration och integration av flyktingar, eller om energiomställning, bara för att nämna två utmaningar, är det alltid sammanhållning som står på spel”

– Vasco Alves Cordeiro, Europeiska Regionkommitténs ordförande

Sammanhållningspolitikens struktur och investeringsfonder har syftet att hjälpa regionerna uppnå den gröna och digitala omställningen och minska utvecklingsluckorna i EU. I framtiden vill alliansen stärka denna politik för att möta de stora utmaningarna: energi och industriell suveränitet, migration, anpassning till klimatförändringar samt den demografiska förändringen.

Högnivåmötet resulterade i att alliansen lanserade två möjligheter riktade till lokala och regionala myndigheter i Europa:

  1. Ett brett samråd Länk till annan webbplats.för att få återkoppling om sammanhållningspolitikens framtida roll och utformning.
  1. En enkät Länk till annan webbplats. som ger regionerna möjlighet att lämna egna exempel på sammanhållningspolitikens utmaningar och utveckling.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan