regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Europeiska regionkommitténs intressegrupp för hälsa i möte om prioriterade hälso-och sjukvårdsfrågor 2023.

Den 9 februari hade den interregional intressegrupp för hälsa inom Europeiska regionkommittén ett möte. Under mötet kom representanterna överens om vilka hälso-sjukvårdsfrågor de ska fokusera på under 2023; Europeiska hälsodataområdet (EHDS), revideringen av EU:s allmänna läkemedelslagstiftning samt digital, grön och hållbar hälso-och sjukvård.

EHDS

Förordningen om det europeiska hälsodataområdet (EHDS) är en topprioritet för regionkommitténs intressegrupp för hälsofrågor under 2023. Ytterligare möten kommer hållas för att belysa de största problemen med EHDS utifrån det regionala perspektivet, vilket framförallt gäller implementeringen av lagen.

Den 16 mars kommer medlemmar i interregionala gruppen för hälsa samlas härnäst för att diskutera EHDS vidare utifrån regionkommitténs ändringsförslag. Länk till annan webbplats.

Övergripande vill gruppen understryka nationellt och regionalt ansvar i hälsodatområdet samt säkerställa att sekundäranvändningen av hälsodata används inom ramen för GDPR.

EU:s allmänna läkemedelslagstiftning

Den pågående revideringen av EU:s allmänna läkemedelslagstiftning är också av stort intresse för interregionala gruppen samt Europeiska regionkommittén i stort. Här handlar det likt EHDS om att bevara det nationella och regionala intresset samt ansvaret, samt ett bredare krav på EU-kommissionen att se till helheten i ändringsförslaget med speciellt fokus på hållbarhet och evidens.

Deltagarna under mötet gick med på att dedikera det andra årsmötet till detta ämne, mötet kommer ta plats i juli.

Digital och grön hållbarhet i hälso-och sjukvården

Grön och digital utveckling inom hälso-och sjukvården är speciellt viktig inom europaåret för kompetens. För digital och grön hållbarhet kommer fokus främst ligga på förebyggande insatser i hälso- och sjukvårdssektorn.

Under mötet presenterades planerna för Europeiska veckan för regioner och städer Länk till annan webbplats. som kommer hållas 9-12 oktober 2023 tillsammans med andra aktörer. Den digitala och gröna hållbarheten kommer vara ett potentiellt fokusområde under veckan och kommer även ligga på agendan under gruppens sista möte för 2023.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan