regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Nätverk med folkhälsa i fokus

Hur skapar man samhällen som är bra att bo i för alla? Nätverket Healthy Cities arbetar för att sätta hälsa högt upp på den sociala, ekonomiska och politiska dagordningen. När det svenska nätverket har årsmöte i mars, står Region Östergötland som värd.

Healthy Cities är ett WHO-nätverk där länder från hela världen deltar. Deltagarna har olika utmaningar och förutsättningar att arbeta med frågorna, med ett gemensamt mål att arbeta strategiskt för en jämlik folkhälsa och jämlika förutsättningar för hållbar utveckling.

Region Östergötland är medlem sedan 2015 och ingår i det svenska nätverket, tillsammans med andra kommuner och regioner. Nätverket finansieras av medlemmarna och styrelsen består av förtroendevalda representanter.

Healthy Cities Sverige har årsmöte i Norrköping den 14-15 mars. Då firar nätverket dessutom 20 år som nätverk.

Både tjänstepersoner och förtroendevalda från beredningen hållbarhet och hälsa, deltar vid årsmötet. Bland annat kommer Richard Widén, regionutvecklingsdirektör, att prata om erfarenheterna från Östgötakommissionen och vad det inneburit för det regionala strategiska folkhälsoarbetet.

– Vi ser fram emot att få dela erfarenheter och framtidsspana på folkhälsoområdet tillsammans med andra kommuner och regioner i Sverige, säger Anders Eksmo som är politiskt representant från Region Östergötland och ordförande i regionstyrelsens beredning för hållbarhet och hälsa.

I november hölls en europeisk konferens i holländska Utrecht. Region Östergötland fick då tillfälle att delta med ett konferensbidrag om arbetet med att visualisera olika geografiska förutsättningar i den regionala samhällsplaneringen. Sammanställningen tog bland annat upp verktyget Regionatlas och olika områdesprofiler.

Världshälsoorganisationen WHO (World Health Organization) är ett av Förenta nationernas fackorgan.

Text: Maria Hedberg

Relaterad information