regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Mer distansarbete ställer nya krav

Allt fler jobbar hemifrån och det ställer nya krav på samhällsplaneringen. Nu har en rapport om betydelsen av ökat distansarbete tagits fram.

— Det är för tidigt att veta vad som får genomslag, men det är bra att vi kan förbereda oss på vad som kan hända, säger Linus Johnson, strateg regional planering på enheten för samhällsplanering.

Under pandemin arbetade många yrkesgrupper hemifrån och vanan att jobba på distans och att använda tekniken gick framåt i rask takt. Pandemin är över, men många arbetstagare arbetar fortfarande, åtminstone delvis, på distans.

– Pandemin kickade verkligen igång det här, till exempel med digitala möten, och många flyttade ut i sina fritidshus. Det visar sig när vi pratar med kommuner med många fritidshus att det har påverkat dem, säger Helena Hansson, strateg regional planering på enheten för samhällsplanering.

Betydelsen för samhällsplaneringen

Vilken betydelse den här trenden har för samhällsplaneringen försöker de sju regionerna i Mellansverige, ÖMS, att få svar på i en studie där enkäter har skickats till de 88 kommunerna. 77 kommuner har svarat, däribland alla 13 i Östergötland. Förutom Region Östergötland ingår Västmanland, Sörmland, Örebro, Stockholm, Uppsala och Gävleborg i ÖMS.

Rapporten utgår från fem områden – bostadsmarknad, arbetsmarknad och näringsliv, handel och kommersiell service, offentlig service (vård, skola och omsorg) samt resor och pendling. Svaren från kommunerna visar bland annat att distansarbetet har haft störst påverkan på resor och pendling, samt medfört en ökad efterfrågan på småhus och fritidshus på landsbygderna. Bredband och snabba uppkopplingar är förstås också en förutsättning för distansarbete

Det är alltså kommunerna som har besvarat enkäten, men svaren är av stor vikt även för regionerna.

– Vi har det regionala perspektivet, helheten. Kommunerna tittar på sina egna bitar, medan vi vill se hela pusslet för att förstå hur allt hänger samman, säger Helena Hansson.

Kollektivtrafiken är ett direkt regionalt ansvar och Region Östergötland har god tillgänglighet med både Östgötapendeln och expressbussar. Att länet är runt är också en klar fördel för kollektivtrafiken, som gör det möjlig att bo och arbeta på ett enkelt sätt i länet.

Om trenden med mer hemarbete och förändrade flyttmönster består framåt kan flera av regionens verksamheter påverkas, till exempel hälso- och sjukvården, vad gäller hur och var invånare skriver sig, och var de uppsöker vård vid behov.

Relaterad information

Kontakt

Linus JohnsonRegionplanerareEnheten för regional panering
Helena HanssonRegionplanerareEnheten för regional planering