regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Så reser östgötarna

Bilen är det dominerande färdmedlet i Östergötland visar resultatet i den resvaneundersökning som Region Östergötland och Östgötatrafiken har genomfört under 2023.

Enkäten skickades till 30 000 invånare i åldern 16-84 år. Undersökningen gjordes i april och maj 2023 och totalt inkom 9485 svar. Resultatet ska bidra med kunskap i arbetet med kollektivtrafik och infrastrukturplanering.

Kontakt

Jonas JernbergStrategEnheten för regional planering