regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Digitala kartor underlättar planering

Kartvisningstjänsten Regionatlas Östergötland gör det möjligt att samtidigt se var exempelvis vårdcentraler finns och var nya bostadsområden planeras. Både Region Östergötland och kommuner har nytta av information i digitala kartor.

– Aktörer som jobbar med frågor kopplade till exempelvis geografi och statistik kan använda sig av Regionatlas. Det underlättar arbetet genom att enkelt hitta lägesinformation, statistik med mera fördelat över Östergötland, säger Mayumi Oskarsson, GIS-strateg och den som har utvecklat Regionatlas.

Verktyget är en portal med underlag för samhällsplanering. Informationen ger svar på frågor som: Hur är kollektivtrafiken i länet? Var finns länets vårdcentraler? Var planerar länets kommuner nya bostäder i framtiden?

Regionens samlade data

Kartvisningstjänsten består av nära 100 kartlager med olika typer av geografisk information: demografi, arbete och näringsliv, kommunal planering, sjukvård, service, skolor, kompetensförsörjning, kollektivtrafik, infrastruktur, transport, kultur, fritid och turism.

– Ett syfte har varit att tillgängliggöra datan vi använder oss av, i stället för att ha den i pappersform, säger Helena Hansson, strateg regional planering.

Det är alltså möjligt att kombinera digital information om allt från buss- och tåglinjer till var invånarna i Östergötland bor. Användaren väljer vilken information som ska visas genom att markera ett eller flera kartlager i den tillhörande menyn.

Så funkar Regionatlas

Regionatlas är ett geografiskt informationssystem, GIS. Det riktar sig främst till dem som jobbar med långsiktig planering.

Målgruppen är framför allt tjänstepersoner och politiker på besluts- och ledningsnivå. Användningsområdet är både internt och externt.

Verktyget lanserades i december 2022 och har utvecklats inom ramen för uppdraget Rumslig strategi.

Text: Maria Hedberg