regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Unika vindskydd invigda vid Omberg och Tåkern

Några personer står inuti en träbyggnad där öppningen vetter ut mot ett vidsträckt landskap.
Vindskyddet vid St Klint, Omberg, bjuder på utsikt.

Arkitekturfestivalen Arknats nybyggda vindskydd på Omberg, vid fågeltornet Svälinge och vid Naturum Tåkern är klara. Region Östergötland är medfinansiär till de unika vindskydden, som är skapade av arkitektstudenter från Europa och byggda i lokalt producerat trä.

Ett vindskydd har byggts i närhet till Östgötaleden, övriga på den södra och norra sidan av Tåkern; ett vid fågeltornet Svälinge och ett vid naturrum.

Invigning med rundtur ägde rum på förmiddagen den 24 augusti, med start på Omberg. Starten gick vid Stora Klint, turen fortsatte sedan till Svälinge. Efter ett lunchstopp vid naturum Tåkern vandrade deltagarna vidare till Gömslet, för att inviga det sista vindskyddet.

I och med invigningen är vindskydden nu öppna för allmänheten.

Representanter från de samverkande aktörerna deltog vid invigningen. Från Region Östergötland medverkade Per Larsson (KD), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

– Vi är glada att vi har kunnat vara med och genomföra Arknat, det har varit ett mycket bra samarbete med alla deltagande parter. Vårt varmaste tack till alla studenter för det här fantastiska vindskyddet på kanten av Omberg, som kommer att stärka attraktiviteten på Östgötaleden, sa Per Larsson (KD) i sitt tal vid invigningen.

Även landshövdingen samt representanter från Ödeshögs och Vadstena kommuner deltog.

En öppen träbyggnad på en bergssluttning. Nedanför syns åkermark.
St Klint från utsidan.

Arkitekturfestival

Arknat har tidigare genomförts sedan 2017 vid flera olika platser däribland Höga kusten och i Skåne.

2022 fick Region Östergötland en förfrågan från Länsstyrelsen Östergötland om det finns intresse av att samverka i projektet Arknat 2023 tillsammans med Ödeshögs kommun och Vadstena kommun. Konceptet innebär att arkitektstudenter bjuds in till att skapa platser där arkitektur möter natur i form av unika, platsdesignade vindskydd för allmänheten.

Den 11 augusti startade den två veckor långa arkitekturfestivalen Arknat, som arrangeras av föreningen med samma namn. 15 utvalda studenter har under två veckors tid arbetat med att utforma och bygga anläggningar i lokalt producerat trä. Syftet är att öka förståelsen för träbyggnation för framtidens arkitekter och förstärka samspelet mellan arkitektur och natur.

Arknat resulterar i vindskydd som kommer att nyttjas samt bidra till ökad utevistelse och attraktivitet.

Region Östergötland har finansierat projektet med 200 000 kronor från natur- och friluftsmedel och landsbygdsmedel.

Arknat är ett samverkansprojekt mellan Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, Sveaskog, Ödeshögs och Vadstena kommuner.

Text: Maria Hedberg

En rombformad träbyggnad omgiven av skog.
Vindskyddet vid Svälinge, Tåkern.
En gles träkonstruktion som man kan stå ovanpå och inuti , omgiven av vass.
Vindskyddet vid Glänås, Natutum Tåkern, fungerar som ett gömsle.
Kvinna med keps och handskar tittar på något under en träkonstruktion, nära vass och vatten.
Bild från bygget av gömslet vid Naturum Tåkern. Linnea Gillberg har tidigare varit med som deltagare i Arknat, men i år är hon handledare.

Relaterad information