regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kommissionen presenterar nya rekommendationer för vaccination

Många medlemsländer når inte upp till vaccinationsmålen i EU:s plan mot cancer för humant papillomvirus (HPV) och hepatit b-virus (HBV). Nya rekommendationer från Kommissionen ämnar hjälpa medlemsländerna att öka vaccinationstäckningen.

Som en del av den europeiska hälsounionen Länk till annan webbplats. lanserade Kommissionen i februari 2021 EU:s plan mot cancer Länk till annan webbplats.. Ungefär 40 % av cancerfall går att förebygga, vissa av dem med vaccin. Men vaccinationstäckningen i många av medlemsländerna når inte upp till de nivåer som är fastslagna i cancerplanen. Kommissionen presenterade den 31 januari därför en rekommendation som ska stötta medlemsländerna i att förebygga cancer genom vaccinering. Specifikt via vaccin mot humant papillomvirus (HPV) och hepatit b-virus (HBV), som båda kan leda till cancer.

Enligt EU:s plan mot cancer ska 90 % av flickor vaccineras mot HPV och vaccinationen av pojkar ska öka betydligt. I dagsläget når åtskilliga medlemsstater inte upp till 50 % vaccinationstäckning bland flickor, och för pojkar saknas data. För HBV ska vaccinationstäckningen öka enligt cancerplanen men även här saknas data. Kommissionen har därför presenterat ett antal åtgärder medlemsländerna kan vidta för att öka vaccinationstäckningen.

Bland annat föreslår Kommissionen att vaccinationen ska ske kostnadsfritt och att vaccin mot cancer ska inkluderas i nationella cancerplaner. Vidare vill Kommissionen förenkla tillgången till vaccination, speciellt för utsatta grupper med högre risk att drabbas. Kommunikationsinsatserna ska stärkas och här kommer Kommissionen ta fram en modell för kampanjer, anpassade efter nationella behov. Ett specifikt mål för pojkars vaccination mot HPV bör enligt Kommissionen införas. För HBV vill Kommissionen att medlemsländerna ska följa WHO:s mål för 2030 Länk till annan webbplats..

Den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) kommer ta fram nya verktyg för att bättre övervaka vaccinationstäckningen av HPV och HBV inom EU.

Utöver denna rekommendation kommer finansieringsprogrammet EU för hälsa Länk till annan webbplats. stötta medlemsländernas arbete med att förebygga cancer via vaccination. Under 2024 kommer även en gemensam åtgärd (Joint Action) med budget på 20 miljoner euro inledas för att öka HPV vaccinationen men även för att motverka andra smittsamma sjukdomar som olika former av hepatit och HIV/AIDS.

Då en rekommendation inte är bindande är det frivilligt för medlemsländerna att följa de förslag som Kommissionen lägger fram i denna rekommendation.

Läs mer om rekommendation via denna länk Länk till annan webbplats..

Kontakt

Hugo LindahlPraktikantEU-kontoret