regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Överenskommelse mellan Rådet och Europaparlamentet om byggnaders energiprestanda

I december nådde Europaparlamentet och Rådet en överenskommelse som syftar till att förbättra byggnaders energiprestanda, minska växthusgasutsläppen samt främja hållbara transporter genom laddinfrastruktur och cykelparkeringar.

Som en del av fit for 55-paketet presenterade Kommissionen i november 2021 en uppdatering av direktivet för byggnaders energiprestanda. Förhandlingarna har därefter varit tuffa och motståndet hårt från vissa medlemsländer men i december nåddes en överenskommelse mellan Rådet och Europaparlamentet. Den nya överenskommelsen innehåller mål om att minska byggnaders växthusgasutsläpp och energikonsumtion till 2030 samt nå klimatneutralitet till 2050.

Inom EU står byggnader för uppskattningsvis 40 % av den totala energianvändningen och för 36 % av de energirelaterade växthusgasutsläppen.

Utsläppsminskningsmål

I det uppdaterade direktivet fastslås att all nybyggnation inom offentlig verksamhet ska vara nollutsläppsbyggnader till 2028 och att övrig nybyggnation ska vara nollutsläppsbyggnader till 2030. För befintligt bestånd av byggnader ej avsedda för bostad ska medlänsländerna renovera 16 % av de byggnader med högst utsläpp till 2030 och 26 % till 2033. Offentliga och kommersiella byggnader ska där det är möjligt förses med solceller. För bostadshus ska alla nybyggnationer från 2030 utrustas med solceller.

Direktivet innehåller inte några energikrav på enskilda bostäder. Med detta kan medlemsländerna själva således avgöra vilka åtgärder som är lämpliga. I direktivet finns även undantag för jordbruksbyggnader eller byggnader klassade som kulturarv. Mellämsländerna kan även själva välja att göra undantag för byggnader av speciell betydelse.

Främja hållbara transporter

En annan del i överenskommelsen gäller möjliggörandet av hållbara transporter. För att underlätta laddning av elbilar ska alla nybyggnationer och renoveringar förbereda för installation av laddutrustning. Det kommer även införas krav på antalet laddstationer både i bostads- och kommersiella fastigheter. Utöver detta införs även vissa krav på tillräckliga parkeringsplatser för cyklar och lådcyklar.

Vad händer nu?

Överenskommelsen måste nu formellt antas av både Europaparlamentet och Rådet. Därefter ska direktivet införlivas i svensk lagstiftning.

Läs mer om överenskommelsen i Europaparlamentets pressmeddelande via denna länk Länk till annan webbplats. eller i Kommissionens pressmeddelande via denna länk Länk till annan webbplats..

Kontakt

Hugo LindahlInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan