regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Europaparlamentet och Rådet överens om utsläppskrav för nya tunga fordon

För att minska koldioxidutsläppen från tung trafik har Europaparlamentet och Rådet nått en överenskommelse som sätter ett utsläppsminskningsmål för bland annat nya bussar och lastbilar på 90 % till 2040. Nya stadsbussar ska nå nollutsläpp till 2035.

Tunga fordon står för 6 % av EU:s totala utsläpp av växthusgaser och för 25 % av växthusgasutsläppen från vägtrafiken inom unionen. För att uppnå klimatneutralitet till 2050 har Kommissionen lagt fram ett förslag till förordning med utsläppsminskningsmål för nya tunga fordon såsom bussar och lastbilar. Mål som Europaparlamentet och Rådet nu har nått en överenskommelse om. Utsläppsminskningsmålen är uppdelade i tre delar; koldioxidutsläppen ska minska med 45 % till 2030, 65 % till 2035 och 90 % till 2040 ifrån 2019-års nivåer. Utsläppen från nya stadsbussar ska minska med 90 % till 2030 och nå nollutsläpp till 2035. Bussar i trafik mellan städer faller under de generella målen för långfärdsbussar.

Kraven innebär i praktiken att merparten av tunga fordon, såsom lastbilar och bussar, i framtiden kommer att vara antingen batteri- eller vätgasdrivna. Det kommer dock fortfarande finnas en möjlighet för lastbilar och regionala bussar att drivas med en förbränningsmotor, om än i en mycket mindre utsträckning sett till hela flottan. På så sätt kan biodrivmedel nyttjas även i nya lastbilar och regionala bussar efter 2040.

Region Östergötlands Brysselkontor har följt frågan och lämnat inspel tillsammans med SKR om vikten av att regelverk om utsläpp ska ha sin utgångspunkt i minskad klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och därutöver vara teknikneutrala.

Från 2035 gäller förordningen också för fordon såsom sopbilar och betonglastbilar. Undantag från utsläppsmålen ges dock bland annat till fordon inom gruvnäringen, skogs- och jordbruk samt för militära fordon och fordon som används av polis, räddningstjänst och sjukvård.

Vad händer nu?

Då detta är en provisorisk överenskommelse mellan Europaparlamentet och Rådet måste båda institutionerna först officiellt godkänna förordningen innan den kan publiceras i EU:s officiella tidning och träda i kraft.

Läs mer om överenskommelsen i Rådets pressmeddelande via denna länk Länk till annan webbplats. eller i Kommissionens pressmeddelande via denna länk Länk till annan webbplats..

Kontakt

Hugo LindahlInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan