regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Europaparlamentet presenterar sin position om ett EU-intyg och EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

För att öka funktionsnedsattas möjlighet att nyttja den fria rörligheten inom EU har Kommissionen lagt fram ett förslag om ett EU-intyg och EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning. Den 17 januari presenterade Europaparlamentet sin förhandlingsposition.

Erkännandet av olika funktionsnedsättningar varierar mellan EU:s medlemsländer. Detta kan leda till svårigheter vid resor mellan länderna för personer med funktionsnedsättningar. Som en del av strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning Länk till annan webbplats. har EU-kommissionen presenterat ett intyg och parkeringstillstånd på EU-nivå. Syftet med intyget är att en persons funktionsnedsättning ska erkännas över hela unionen och ge rätt till särskilda villkor vid resor som sker under en kortare period. Detta kan vara personlig assistans, rörlighetshjälpmedel, prioriterat tillträde, lägre priser eller fritt inträde till exempelvis kulturevenemang, museer, fritids- och idrottsevenemang, nöjesparker eller kollektivtrafik. EU-intyget utfärdas av nationella myndigheter i enlighet med nationella kriterier och kommer komplettera redan existerande nationella intyg.

Det nya EU-parkeringstillståndet är en, enligt Kommissionen, förbättrad version av det existerande parkeringstillståndet och kommer även ersätta nationella parkeringstillstånd.

Både Rådet och Europaparlamentet har presenterat sina ståndpunkter i förhållande till Kommissionens förslag. Rådets förslag fastställdes i november och går att läsa mer om här Länk till annan webbplats.. Europaparlamentet vill att korten ska utfärdas utan kostnad och finnas i både fysiskt och digitalt format. Vidare avser parlamentet introducera tidsgränser för utfärdandet av både intyget samt parkeringstillståndet på 60 respektive 30 dagar, samt det digitala parkeringstillståndet inom 15 dagar. Regler och villkor ska finnas lättillgängligt via teckenspråk och punktskrift. Korten ska även gälla de som flyttar för arbete eller studier.

Vad händer nu?

Då både Europaparlamentet och Rådet har presenterat sina positioner i förhållande till Kommissionens förslag påbörjas i slutet av januari trilogförhandlingar mellan institutionerna för att nå en gemensam överenskommelse. Först därefter kan ett officiellt antagande ske.

Läs mer om Europaparlamentets position via denna länk Länk till annan webbplats..

Läs mer om Kommissionens förslag till EU-intyg och EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning via denna länk Länk till annan webbplats..

Kontakt

Hugo LindahlInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan