regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU:s kamp mot metanutsläpp intensifieras vid COP 28

Vid det klimatpolitiska mötet COP 28 har EU kommit fram till att accelerera sitt stöd i den globala kampen mot superföroreningar, där metan, dikväveoxid, fluorkolväten och troposfäriskt ozon ingår. Superföroreningar står idag för drygt hälften av atmosfärens uppvärmning och är därmed centrala att begränsa för att nå 1,5 graders-målet i parisavtalet.

Överenskommelsen som nåddes under COP 28 Länk till annan webbplats. betyder att EU och USA tillsammans med 150 olika länder inför ett gemensamt mål om att minska de globala antropogena metanutsläppen med minst 30 % fram till 2030, jämfört med 2020 års nivåer.

Det är inte första gången som Unionen agerar för att motverka klimatskadliga utsläpp. Tidigare under hösten nåddes en överenskommelse mellan EU:s institutioner Länk till annan webbplats. om att minska metanutsläpp i industrisektorn. Vilket blev den första föreslagna lagstiftningen från EU-nivå för att begränsa metanutsläpp och något brysselkontor tidigare rapporterat om. Från lagförslaget lyftes bland annat en regelbunden rapportering av utsläpp, förbud mot fackling och standardisering kring regler av import av fossila bränslen som nyckelåtgärder.

Vid överenskommelsen som nåddes under COP 28 tillhandahåller EU istället ekonomiska incitament, där en pott på 175 milljoner euro avsätts i initiativet Methane finance sprint Länk till annan webbplats.. Dessa pengar är tänkta att fungera som katalysatorer för regeringar, industrier med mera som har till avsikt att minska metanutsläppen inom energisektorn.

Värt att notera var även Ursula von der Leyens upplyste om att EU-kommissionen kommer att framställa en färdplan för ett globalt införande av handel enligt principen ”You Collect, We Buy” Länk till annan webbplats.. Denna princip bygger på att ta vara på gas som annars gått till spillo genom utsläpp, ventilering eller fackling och är central för att diversifiera EU:s gasförsörjning. Ett framtida pilotprojekt kommer att genomföras Mellan EU och Algeriet med utgångspunkt i ovan nämnda principer.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan