regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Rådet och EP enas om förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen

Rådet och Europaparlamentet har nått en preliminär överenskommelse om förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier, även kallade CLP-förordningen. Förordningen är en uppdatering av den befintliga CLP-förordningen från 2008. Målet med uppdateringen är att förtydliga regler för märkning av kemiska ämnen och försäljningen av dessa.

Bakgrund

Den digitala utvecklingen av EU-medborgarnas konsumtion och nya upptäckta risker i kemiska produkter gjorde att EU-kommissionen såg ett behov av att uppdatera den befintliga CLP-förordningen. Översynen av den befintliga EU-lagstiftningen när det gäller klassificering, märkning och förpackningar av kemiska ämnen är en viktig del av EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet. Denna övergripande strategi antogs 2021 och inriktas på att förbjuda skadliga kemikalier i konsumentprodukter. En annan viktig komponent till CLP-förordningen är den kompletterande EU-förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsnigar av kemikalier (Reach-förordningen).

Huvudinnehåll

Syftet med förslaget till översyn av CLP-förordningen är att:

  • Förtydliga regler för märkning av kemiska ämnen
  • Förbättra tillhandahållande av information om faror som rör kemikalier som förekommer på EU-marknaden
  • Påskynda identifiering av farliga ämnen i EU
  • Utarbeta särskilda regler för påfyllningsbara kemiska produkter

Rådet och Europaparlamentets preliminära överenskommelse publicerades den 5 december och innebär bland annat ett femårigt undantag för ämnen med mer än en biståndsdel från växter och växtdelar. Förordningen ska även nu bli tillämplig för online-försäljning och kemiska produkter ska enligt överenskommelsen vara försedda med både fysisk och digital etikett. Slutligen anpassas CLP-förordningen till nya faroklasser.

Region Östergötland har följt förhandlingarna då produkterna som regleras i denna förordning används i hälso- och sjukvården. Förordningen är främst intressant för Region Östergötland utifrån ett personalhänseende där vi vill främja tydlighet så personalen vet hur de ska hantera produkten på ett säkert sätt.

Nästa steg

Den preminära överenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet ska nu formellt antas av båda parterna.

Du kan läsa mer om överenskommelsen på rådets hemsida via denna länk. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan